Kullkraftverk

Tåkete mål og ei dør på vidt gap

04. februar 2015

Mye er uklart etter dagens nyhet om at regjeringen går inn for å kutte norske utslipp med 40 prosent fram mot 2030. Oljeindustrien slipper unna.

Oljesektoren skjermes

– Regjeringen har ikke svart på det grunnleggende spørsmålet, nemlig hvor mange tonn CO2-ekvivalenter Norge faktisk skal slippe ut i 2030. Inntil vi får konkrete svar på dette, står låvedøra fremdeles på vidt gap for å kjøpe seg fri fra utslippskutt på hjemmebane, sier Rasmus Hansson etter pressekonferansen hvor målet ble lagt fram.

– Dette forslaget er en ny måte å skjerme oljesektoren mot klimatiltak. Med denne politikken kan både oljeindustrien og Norge fortsette å kjøpe seg fri fra utslippskutt på hjemmebane i lang tid fremover.

De Grønne reagerer på at regjeringen ikke kan forklare hvor mange tonn Norge skal kutte i 2030. Det blir pinlig, om ikke helt umulig, for Norge å stille på FNs klimatoppmøte uten noe konkret utslippsmål for 2030.

Ønsker 60% kutt

Miljøpartiet De Grønne krever at Norge setter et mål på minst 60 prosent kutt i 2030.

– Dette er fullt mulig med de kuttene Miljødirektoratet har foreslått, sammen med en nedtrapping av oljeindustrien, og ved å systematisk prioritere kollektiv- og jernbane over nye veiprosjekter, sier Rasmus Hansson.

Elefanten i rommet

– Oljepolitikken, elefanten i rommet i norsk klimapolitikk, ble typisk nok knapt nevnt med et ord på regjeringens pressekonferanse. Regjeringen med støtte fra Krf og V gir full gass til videre for norsk olje- og gassutvinning, selv om alle skjønner at dette er det egentlige problemet, sier Hansson.

Les mer om dagens kunngjorte klimamål på Regjeringen.no.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny