Dublin-avtalen må vike

14. september 2015

De Grønnes sentralstyre var samlet i går for å diskutere flyktningkrisen i Europa, og har nå kommet med en uttalelse.

Sentralstyret støtter de som har bedt Norge avvike fra Dublin-avtalen under den pågående krisen. Videre vil De Grønne at det etableres trygge veier inn til Europa, slik at tapene av menneskeliv stanser.

– Det er oppløftende å se det store engasjementet som er i befolkningen nå. Dette viser at kapasiteten er stor for å ta i mot mange flere enn de vi har forpliktet oss til å bosette, sier Hilde Opoku, nasjonal talsperson for De Grønne og 1.kandidat i Trondheim.

Opoku poengterer at den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig, må bli møtt med ekstraordinære tiltak:

– Det er vår plikt å avhjelpe den menneskelige katastrofen Syriske flyktninger befinner seg i. Det vi ser nå er en ekstraordinær situasjon. Vi kan ikke vente til Stortinget samles igjen. Vi appellerer derfor til regjeringen, og ber de ta initiativ til at Norge bidrar til trygge veier til sikkerhet for flyktningene, sier Opoku.

Dublin-avtalen må midlertidig vike

Hun mener ansvarsfordelingen for flyktningene må bli jevnt fordelt:

-Vi må midlertidig avvike fra Dublin-avtalen, og behandle asylsøknader i Norge uavhengig av hvilken europeisk grense de først krysset. På sikt må hele avtalen reforhandles, slik at det blir en mere jevnt fordelt ansvarsfordeling mellom landene, sier Opoku.

De Grønne mener Norge må gjøre det vi kan for å hjelpe nå, samt unngå at slike katastrofer skjer i framtida:

– Norge må opprette flere og større transittmottak for å sikre husly, mat og sikkerhet for flyktningene. På sikt må vi jobbe sammen med det internasjonale samfunnet for å forebygge slike katastrofer, sier Opoku.

Her er uttalelsen i sin helhet:

Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne – samlet den 3. september – uttrykker sin sterke medfølelse med asylsøkere som forsøker å komme seg i sikkerhet i Europa. Borgerkrigen i Syria har drevet svært mange mennesker på flukt. Mange risikerer livet for å bli smuglet inn i Europa fordi lovlige innreisemuligheter er stengt for dem. Innad i Europa er byrdefordelingen mellom de ulike landene svært ulik. Samtidig ser vi et sterkt engasjement blant nordmenn som er villig til å åpne sine hjem for å ta i mot mennesker i nød.

Miljøpartiet De Grønne mener at Norge og Europa både kan og bør ta et større globalt ansvar for å gi beskyttelse til flere syriske flyktninger. Vi mener at:

  • Norge bør midlertidig avvike fra Dublin-avtalen og ikke returnere syriske asylsøkere til ankomstlandet, men la dem få behandlet sine søknader i Norge.
  • Norge bør fortsette å trappe opp den humanitære innsatsen i Syria og nærområdene
  • Norge må jobbe for at EU-landene blir enige om en mer rettferdig byrdefordeling som gjør at grenseland som Hellas og Italia ikke blir overbelastet
  • Norge bør jobbe for at det etableres trygge og lovlige veier for innreise for dem som ønsker å søke asyl her.
  • Norske kommuner har vist stor dugnadsvilje og må samtidig forberede seg på å ta imot flere flyktninger så lenge situasjonen er så akutt som nå. Evalueringen av Syria-avtalen i Stortinget må ta høyde for at situasjonen har eskalert.
  • Det må opprettes transittmottak av tilstrekkelig størrelse for å håndtere økt flyktningtilstrømming.