Størst bredde i de grønne valgkampbidragene

16. desember 2013

valgkampbidrag2013Politiske partier i Norge finansieres på ulike måter. Alle partiene er etter partiloven pliktig til å oppgi inntektene til et sentralt register.

En oversikt over rapporteringspliktige valgkampbidrag, det vil si alle valgkampbidrag over 10 000 kroner, finnes på Partifinansiering.no.

Bredde i bidragene

Oversikten viser at det i stor grad er slik at fagbevegelsen finansierer APs og SVs valgkamper (med henholdsvis 99,9% og 72,5 % av de rapporteringspliktige valgkampbidragene i 2013), mens næringslivet finansierer Høyres valgkamper (med 74 % av de rapporteringspliktige valgkampbidragene i 2013).

Miljøpartiet De Grønne (MDG) fikk bidrag på 10 000 kroner eller mer fra 27 privatpersoner. De Grønne skiller seg ut ved at valgkampbidragene har et markert bredere opphav – ved valget i 2013 kom 47 % fra næringslivet, 38 % fra privatpersoner («folk flest»), og 15 % fra kulturlivet, gjennom støttekonserten «Lyden av grønt gjennombrudd».

AP fikk ifølge partifinansiering.no 12,1 millioner kroner i bidrag til sin valgkamp 2013. Kun ett av bidragene var fra en privatperson, resten kom fra fagbevegelsen.

Høyre fikk 3,4 millioner kroner fra 28 privatpersoner, hvorav 2,5 millioner fra Christen Sveaas – en av Norges rikeste personer.

SV fikk fra 29 privatpersoner, 24 av disse gjennom SVs vedtektsfestede ordning med «partiskatt». I tillegg fikk SV 3,8 millioner kroner fra fagbevegelsen.

Vi retter en stor takk til alle MDGs bidragsytere!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny