Mink

Foto: Ronald Bruinvis

Stopp dyreplageriet

16. oktober 2015

Tirsdag denne uka aksjonerte Mattilsynet og politiet mot en pelsfarm i Klepp i Rogaland med 30.000 mink. Det ble avdekket grove brudd på pelsforskriften og dyrevelferdsloven. I følge NRK ble så mange som 400 til 500 mink avlivet på stedet grunnet alvorlig sykdom eller skader.

– Det er dessverre vanlig med skader, bitesår og sykdom i pelsdyroppdrett. Men i antall er nok dette den groveste vanskjøtselen i næringas historie i Norge, og det skjer på en tilsynelatende profesjonelt drevet gigafarm, sier Une Aina Bastholm, rådgiver og 1. vara for De Grønne på Stortinget.

Regjeringen og næringen har tidligere vært opptatt av å skille mellom verstingene og resten av bransjen, som om avvikene i dyreholdet er unntak og menneskelig svikt. Denne saken viser imidlertid nok en gang at næringen ikke kan sikre god dyrevelferd, mener De Grønne.

– Dårlig dyrehold skjer ikke bare i isolerte, små farmer med tragiske menneskeskjebner. I denne og tidligere saker er det ofte snakk om storbedrifter hvor eieren er organisert, nøye kontrollert og fullt ut informert om minstekrav og plikter, sier Bastholm.

Skader og frustrasjon

Å putte solitære, territoriale rovdyr som rev og mink i bur skaper i seg selv skader, sår og frustrasjon hos dyra som er umulig å unngå. De Grønne mener det er på tide at regjeringen lytter til fagfolk og fornuft og innser at burholdet i seg selv er dyremishandling og går på akkord med dyrevelferdsloven.

– I dyrevelferdsloven står det svart på hvitt at dyr skal holdes i tråd med individuelle og artstypiske behov. At vi da fortsatt har forskrifter utstedt av regjeringen som tillater å avle opp rev og mink i bur er ubegripelig, sier Bastholm.

– Det åpenbare spørsmålet er hvor mange flere slike saker må regjeringen se før det synker inn at problemet er generelt, ikke unntakene. Hva skal til før Sylvi Listhaug tør å avvikle næringen?

Forslag om avvikling

For snart et år siden foreslo De Grønne på Stortinget å umiddelbart igangsette en avvikling av norsk pelsdyroppdrett, med umiddelbar stans i nye etableringer og med omstillingsstøtte i en avviklingsperiode på fire år. Vi foreslo også å be regjeringen utrede og legge fram for Stortinget et import- og omsetningsforbud av produkter fra fangst eller dyrehold som ikke kan påvises godkjent etter norske forskrifter.

Forslagene er ennå ikke behandlet, i påvente av regjeringens konkluskjoner etter NOU-en om pelsdyrnæringas framtid. I forslag til statsbudsjettet for 2016 sier regjeringen at den vil komme tilbake til Stortinget med saken om pelsdyrnæringens framtid først om et år.

Les mer om denne saken: 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny