– Gratulerer Siv, med et budsjett etter ditt hjerte

– Gratulerer Siv, med et budsjett etter ditt hjerte

06. oktober 2016

Med sitt statsbudsjett for 2017 har regjeringen sagt fra seg sin siste sjanse til å levere et grønt skifte.

– Dette er et svik mot kommende generasjoner. Vi bruker fremtidens oljepenger for å holde nachspiel for oljeepoken. Det er bare å gratulere Frp med gjennomslaget, sier Rasmus Hansson, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

– I fjor økte Norge utslipp, som et av få land i Europa. Med det tempoet regjeringen nå legger opp til vil det ta 247 år å nå Norges klimaforpliktelser.

Hansson viser til at regjeringen selv oppgir at dette budsjettet vil kutte 2,1 prosent av utslippene i Norge innen 2030, selv om målet er å kutte dem med 40 prosent. Utslippene både fra veitrafikk og olje vil gå opp. Forurensingen fra veitransport vil øke med 7,4 prosent de neste 13 årene.

– Både som biolog og bestefar er jeg alvorlig bekyrmet for fremtiden til våre barn og barnebarn. Dette er et generasjonsran. Klimakrise og naturødeleggelser medfører store kostnader som må betales tilbake. Regjeringen velger å sende den regninga til kommende generasjoner, sier Hansson.

 

Venstre og Krf må avvise

– Definisjonen av galskap er å gjøre det samme gang på gang og forvente et annet resultat. Nå må Venstre og KrF innse at Frp ikke er interessert i å levere et grønt skifte. Noe av problemet er at KrF og Venstres ambisjonsnivå hele tiden har vært totalt utilstrekkelig. V og KrF kan umulig støtte et slik budsjett om de mener alvor med et grønt skatteskifte, sier Hansson.

Hansson mener Erna Solberg med dette føyer seg til en lang rekke av statsministre som leverer et budsjett som er totalt ute av stand til å innfri klimamålene. Han mener Venstre og KrF må avvise forslaget.

– Om jeg hadde vært Trine Skei Grande eller Knut Arild Hareide nå, så hadde jeg sett meg om etter noen nye samarbeidspartnere. Høyre og Frp utviser en innbitt uvilje til å gjøre det som trengs for få å avverge klimakrise, matmangel, ekstremvær og flere mennesker på flukt, sier Hansson

 

Står i veien for et grønt skifte

– Folk flest og næringslivet ønsker seg et ekte og forutsigbart grønt skifte. Da må vi ha et budsjett som faktisk prioriterer: I framtiden skal vi bo nærmere hverandre og reise miljøvennlig, ikke kjøre til kjøpesentere på nye motorveier. Vi skal ha arbeidsplasser som bygger velferd for framtidige generasjoner, ikke arbeidsplasser som bruke opp ressurser, ødelegge natur og koker kloden. Vi skal belønne miljøvennlig adferd og gjøre det dyrt å forurense. Dette budsjettet oppnår ingen av disse målene.

– Store deler av næringslivet har selv lyttet til forskerne, og lagt fram planer for hvordan de skal kutte sine klimautslipp. Men AS Norge har ingen plan. Med denne regjeringen skal utslippene mer eller mindre fortsette som før. For næringslivet er dette en tapt mulighet.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny