– Statoil bør trekke seg ut av oljesand

19. august 2011

Foto: Stop the Tar Sands/Flickr

Elizabeth May, parlamentsmedlem og leder for De Grønne i Canada, støtter Miljøpartiet De Grønnes krav om at den norske regjeringen trekker Statoil ut av canadisk oljesand.

Denne uken har det igjen stormet rundt Statoils oljesandsatsing etter at selskapet har erklært seg skyldig i tiltale for miljøkriminalitet og 19 brudd på vannloven i provinsen Alberta.

Miljøpartiet De Grønne er sterkt kritiske til utvinningen av oljesand, og har støtte fra flere norske og internasjonale miljøorganisasjoner.

Også Elizabeth May, parlamentsmedlem og leder for De Grønne i Canada, oppfordrer den norske regjeringen til å trekke Statoil ut av canadisk oljesand. May er jurist, forfatter og miljøforkjemper. Hun ble som første representant for De Grønne valgt inn i det canadiske parlamentet i mai 2011.

De Grønne er først og fremst bekymret for konsekvensene av Statoils oljesandprosjekt på Canadas dyreliv, skogområder og  urbefolkning, samt det globale klimaet. Den norske regjeringen er Statoils største eier med 67% av aksjene i selskapet, og miljøorganisasjoner har lagt press på regjeringen for å få Norge til å trekke seg ut av oljesandprosjektet.

– At Statoil trekker seg ut fra oljesandprosjektet vil være positivt for Canadas miljøpolitikk, og det vil vise resten av verden at mer utvinning av oljesand ikke er forenlig med vårt felles mål om å unngå klimakrisen. Det er en mulighet for Norge til å gå foran med et godt eksempel og påvirke utviklingen i en positiv retning, sier Elizabeth May, leder for Green Party of Canada.

– Statoil jobber også med prosjekter innen fornybar energi. Det bør være hovedfokuset for selskapet fremover, ettersom det er helt nødvendig å finne alternativer til konvensjonelle energikilder basert på utvinning fossilt drivstoff.

Denne uken kom Environment Canada med en rapport som viser at økte utslipp av klimagasser som følge av oljesandutvinningen vil gjøre alle Canadas tiltak for å redusere utslipp forgjeves.

– Utnyttingen av oljesanden innebærer ekstremt karbonintensive produksjonsmetoder, mye mer enn ved vanlig oljeutvinning. Ved å tillate ekspansjonen av disse prosjektene, setter vi hele fremtiden vår på spill på en global skala, sier May.