Stans volden i Syria

15. august 2011

Foto: Syriana2011/Flickr

Miljøpartiet De Grønne tar sterk avstand fra det syriske Baath-regimets hensynløse voldsbruk mot fredelige demonstranter.

President Bashar Assads erklæringer om å forvandle Syria til åpnere og mer demokratisk samfunn blir ikke troverdige før undertrykkelsen opphører.

Miljøpartiet De Grønne støtter alle krefter i Midtøsten og andre steder som kjemper for økt folkestyre. Vi stiller oss solidarisk med enhver bevegelse for ytringsfrihet og åpen demokratisk debatt om samfunnsutviklinga. Vi kan ikke akseptere at et totalitært regime møter sin egen befolkning med systematisk og voldelig undertrykkelse.

Miljøpartiet De Grønne slutter seg til oppfordringene fra FNs Sikkerhetsråd og de mange andre røster i det internasjonale samfunn som krever at president Bashar Assad stanser de militære aksjonene. I stedet for ytterlige opptrapping av voldsbruken må regimet umiddelbart trekke sine væpnede styrker tilbake til garnisonene og løslate politiske fanger. Deretter må det åpnes dialog med opposisjonen, uten forhåndsbetingelser.

Miljøpartiet de Grønne oppfordrer den norske regjering til å arbeide for å redusere konfliktnivået i Syria. Norge må motarbeide alle tiltak som kan skjerpe motsetningene eller som kan øke bruken av vold.