Arbeidsutvalget

Sommerhilsen fra partiledelsen

12. juni 2014

Dette er et utdrag fra en hilsen fra Hilde, Rasmus og Lars, partiets tredelte lederskap. Hilsenen ble sendt ut i vår nyeste nyhetsmail. Vil du motta en oppdatering fra oss én gang i måneden? Meld deg på nyhetsbrevet her.

Denne våren har Miljøpartiet De Grønne satt klima og miljø på den politiske dagsorden. Aktive folkevalgte lokalt har løftet grønne saker opp i kommunestyrene, og er godt i gang med å berede grunnen for det kommende lokalvalget. Gjennom en rekke forslag vi har fremmet på Stortinget, har vi også gang på gang denne våren satt dagsorden nasjonalt.

Oljeoppgjøret

På Verdens Miljødag, 5. juni, fremmet vi våre viktigste forslag så langt: Ett om å slutte å lete etter mer olje, og ett om å trekke Statoil ut av den skitne tjæresand-industrien i Canada. Begge forslagene ble stemt ned. Vår konklusjon er at Stortingets klimaambisjoner smelter vekk når miljøhensyn støter mot andre interesser. Det er lett å snakke høyt om miljø så lenge oljeproduksjonen opprettholdes og Statoil er fornøyd. Det eneste klimatiltaket som virkelig monner er å la olje, gass og tjæresand bli liggende i bakken. Det nekter Stortinget.

I etterkant av landsmøtet i april fikk vi stor oppmerksomhet om vårt forslag om redusert arbeidstid, en av mange gode resolusjoner. Det ga en god mulighet til å ta opp tema som forbruk og livskvalitet. Vi var synlig i 1. mai togene over hele landet med budskapet vårt – og det ble lagt merke til.

(Fortsetter etter illustrasjonen)

Landbruksoppgjøret

Gjennom jordbruksoppgjøret har vi etablert oss som en tydelig stemme i landbrukspolitikken, som et reelt alternativ til nåværende og forrige regjerings politikk for næringa. Også her har aktive medlemmer kreativt bidratt på sosiale medier og i Oslos gater for å gjøre vår miljø- og dyrevennlige tilnærming til matproduksjon synlig.

(Fortsetter etter illustrasjonen)

Klimalov

Vi har gått sammen med V, KrF, SV og Sp om å kreve at regjeringen går inn for en klimalov som forplikter Norge til å gjennomføre utslippskutt av CO2, slik at vi kan gå fra å snakke til å begynne å handle. Miljøpartiet De Grønnes inntreden på Stortinget har ført til at det har blitt dannet en miljøallianse på tvers av blokkene som sammen kan presse den blåblå regjeringen til å føre en mer miljøvennlig politikk. Din stemme ved stortingsvalget 2013 gir resultater og politisk gjennomslag.

(Fortsetter etter illustrasjonen)

Vi er tredje største parti blant studenter

Den siste tiden har vi fire ganger vært over sperregrensen på 4,0 %, og mai-måned er vår beste måned i gjennomsnitt siden valget. Vi har også doblet oppslutningen blant studentene og er nå landets tredje største parti, med 11 prosent. Det er håp for framtida og politikken når så mange unge tenker at de vil starte å skape det nye, bærekraftige velferdssamfunnet.

To av Miljöpartiets EU-parlamentsrepresentanter jubler over valgresultatet

Det blåser kalde vinder over Europa. Da er det oppløftende at Miljöpartiet med slagordet ”Politiken måste bli varmare. Inte klimaet» fikk et historisk godt resultat i EU-valget og ble nest største parti i vårt naboland Sverige.

Vi vil gjerne bidra til at alle andre partier skal løfte miljøpolitikken sin, så vårt neste mål er at vi skal ha et stort, bredt, grønt folkeparti i Norge som endrer norsk politikk i bærekraftig retning.

Vi trenger deg!
2014 er et viktig mellomvalgår for Miljøpartiet De Grønne. Det er i år vi skal bygge en sterk organisasjon og forberede oss på et brakresultat ved kommunevalget i 2015. Vi har satt oss som mål å stille lister i de fleste av landets kommuner, slik at de aller fleste velgere får mulighet til å stemme grønt ved lokalvalget uansett hvor de bor. Det betyr at vi trenger flere tusen medlemmer som kan fylle listene fra Alta i Finnmark til Kristiansand i Vest-Agder.

Mange av dere som leser dette vil være listekandidater for De Grønne neste år. Vi vil anbefale dere som har en politiker i magen om å melde fra til deres lokallag. Vi trenger deg i kommunevalgkampen 2015!

Selv om du ikke ønsker å stå på liste, er det mange andre måter du kan engasjere deg på og styrke partiet. Vi trenger å stifte mange flere lokallag og synliggjøre partiet lokalt gjennom å stå på stands, arrangere medlemsmøter og skrive leserinnlegg i lokalavisa.

Har du ikke kapasitet til å være aktiv, er økonomiske bidrag svært verdifulle for oss. Du kan hjelpe oss ved å framsnakke Miljøpartiet De Grønne til venner, familie og kolleger. Vi har blitt mange, men vi trenger å nå ut til enda flere.

«If I were to choose a political party I would have joined the Green Party», sa Daila Lama på besøk i Oslo. Vi håper du også vil velge oss i den viktige tiden framover!

God sommer!

Med grønn hilsen fra
Hilde Opoku og Rasmus Hansson, Nasjonale talspersoner
Lars Gaupset, partisekretær, Miljøpartiet De Grønne

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny