Skuffelsen i Durban

11. desember 2011

Foto: Oxfam International - http://flic.kr/p/aS3AX4

Ikke overraskende endte også klimatoppmøtet i Durban uten en juridisk avtale om utslippskutt. En ny internasjonal klimaavtale skal forhandles frem innen 2015, men først tre i kraft fra 2020. Møtet ble også enige om å opprette et nytt klimafond, mens Kyoto-protokollen foreløpig videreføres uten noen plan om økte utslippsmål. Regjeringen har karakterisert avtalen som en seier, men Miljøpartiet De Grønne mener at Durban-møtet er et alvorlig nederlag. Partiet etterlyser nå en nasjonal klimadugnad.

Durban-avtalen utsetter bindende klimakutt til 2020, til tross for at FNs klimapanel har slått fast at globale utslipp må gå ned fra senest 2015. Det innebærer at togradersmålet ikke lenger kan nås gjennom internasjonale forhandlinger, og det betyr at vi holder stø kurs mot meget alvorlige problemer i vår levetid sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

De Grønne mener derfor det er avgjørende at enkeltland begynner å handle, i stedet for å vente på at en juridisk global klimaavtale skal komme i havn.

– Det er lett å bli pessimist av å følge de internasjonale klimaforhandlingene, imidlertid er det ingen unnskyldning for at vi ikke skal begynne den nødvendige omstillingen her på hjemmebane. Frykten for at vi skal gjøre mer enn andre, må erstattes med ønsket om å bidra mest, sier Marcussen.

De Grønne håper nå at norske politikere kan bli enige om å brette opp ermene og gå sammen om en stor nasjonal klimadugnad, for å vise verden at det er mulig. Partiet håper også at den kommende klimameldingen blir et vendepunkt i norsk klimapolitikk, der regjeringen erkjenner at det er på tide å ta ansvar for egne utslipp.

– Vi trenger en energisnu – en omfattende omstilling til fornybarsamfunnet. Det innebærer at vi må legge om transportsystemet og -behovet vårt, energi- og matproduksjonen vår. I tillegg må klimameldingen inneholde nye svar på det store spørsmålet for Norge – vi må tørre å ta debatten om oljeutvinningen. Dette er krevende, men samtidig fullt mulig. La oss gjøre det til typisk norsk å ta ansvar, sier Marcussen.