De Grønne gir regjeringen seks konkrete råd om skatteletter

11. mars 2014

– Regjeringen bør gi grønne og rettferdige skatteletter uten å skape økte forskjeller og mer unødvendig luksusforbruk, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

De Grønne mener at regjeringen bør gi skatteletter til:

  • Deg som er lavtlønnet
  • Deg som kjøper økologisk mat
  • Deg som spiser mye frukt og grønt
  • Deg som starter egen virksomhet
  • Deg som som vil investere i fornybar energi
  • Frivillige organisasjoner

Les mer om hvert av punktene lenger ned.

– Lønnsomt å leve miljøvennlig

Erna Solberg og Siv Jensen startet i går statsbudsjettforhandlingene. Finansminister Siv Jensen varslet blant annet at flere skatteletter vil stå sentralt i arbeidet med det nye budsjettet, men hverken Solberg eller Jensen nevnte klima med ett ord i talen. 

I regjeringserklæringen til H/Frp er ikke klima nevnt som ett av de åtte viktigste satsningsområdene. Det er tydelig at dette ikke er en prioritert sak for de blåblå når Nikolai Astrup (H)  går til VG for å gi klimaråd til sin egen regjering. De Grønne har også noen gode råd til regjeringen:

– Miljøpartiet De Grønne mener enkelte skatter og avgifter bør reduseres for å gjøre det mer lønnsomt å leve miljøvennlig og for å sikre bedre fordeling, sier Hansson.

Vil ha egen klimalov 

De Grønne har programfestet klimalov og klimagassbudsjetter – og har jobbet for dette i lang tid. Vi vil beholde klima som post i statsbudsjettet samtidig som at vi ønsker en egen klimalov.

Loven skal forplikte juridisk til å levere utslippskuttene som er vedtatt politisk. Karbonbudsjettet må være styrende parameter når man planlegger i alle sektorer.

I dag finnes det ikke utslippsmål i hver enkelt sektor. Derfor må vi ha en egen klimalov slik at regjeringen når den lager budsjett er nødt til å forholde seg til klimakonsekvensene av sine beslutninger. Klimabudsjettet må gå opp. Riksrevisjonen etterlyste akkurat dette i sin rapport i 2011.

Seks skatteletter

De Grønne har laget en liste med seks skatteletter som bør inn i budsjettforhandlingene.

– Grønn politikk handler om å bruke både pisk og gulrot. Hvis man ønsker at folk skal spise mer økologisk mat, så må det bli billigere, sier Hansson.

Hanssons grønne skattelette-råd er hovedsakelig basert på MDGs alternative statsbudsjett som partiet fremmet i Stortinget i november.

De Grønne mener at regjeringen bør gi skatteletter til:

1.      Deg som kjøper økologisk mat

Ved å fjerne moms på økologisk mat vil konkurranseevnen styrkes kraftig og bidra sterkt til at målet om 15 % økologisk matproduksjon i Norge blir lettere å innfri. Tiltaket vil koste omkring 250 millioner kroner.

2.      Deg som spiser mye frukt og grønt

Å fjerne momsen på frukt og grønt kan bidra til at flere velger mer vegetarisk mat, og spiser mer frukt og grønt. Det vil ha store positive effekter både for miljø og folkehelsen. Tiltaket vil koste om lag 2 milliarder kroner.

3.      Deg som vil starte egen virksomhet

I sitt alternative statsbudsjett foreslår De Grønne å fjerne arbeidsgiveravgiften for små bedrifter i oppstartsfasen, og la selvstendig næringsdrivende kunne kreve minstefradrag i stedet for å trekke fra faktiske utgifter. Dette vil redusere kostnaden for gründere og selvstendig næringsdrivende i en tidlig og sårbar fase, og er viktig for å løfte frem de næringene som skal erstatte petroleumsindustrien. Å fjerne arbeidsgiveravgiften for nyoppstartede småbedrifter vil koste om lag 165 millioner kroner, mens å åpne for minstefradrag vil komme på omtrent en milliard kroner.

4.      Frivillige organisasjoner

De Grønne foreslår å øke beløpsgrensen på skattefradrag for frivillige organisasjoner fra dagens nivå på 12.000 kroner til 30.000 kroner. I tillegg foreslår partiet å fjerne momsplikten for frivillige organisasjoner med omsetning på opptil 500.000 kroner. Begge tiltakene vil bidra til å styrke norsk frivillighet. Prisen vil være omkring 90 millioner kroner for begge justeringene.

5.      Deg som er lavtlønnet

De Grønne vil sikre mer rettferdig fordeling, blant annet ved å øke innslagspunktet for å øke minstefradraget til 49 % og heve taket til 1,1 G (93 800 kr i 2013). Dette vil gi størst prosentvis skattelette til de som tjener minst. En person med inntekt på 280 000 kroner vil få nesten 3000 kroner i skattelette med denne modellen. Tiltaket vil isolert sett koste i størrelsesorden 10 milliarder kroner, som MDG foreslår å hente inn gjennom økt toppskatt og lavere innslagspunkt på toppskatten.

6.      Deg som vil investere i fornybar energi

De Grønne vil gi skattelette til det fornybare næringslivet i Norge ved å innføre gunstige avskrivningsregler for investeringer i fornybar energi. Dette kan skje etter modell fra regimet for avskrivningsregler som petroleumsindustrien nyter godt av i dag. En slik justering vil bety betydelig lavere skatt for mange fornybarbedrifter i årene som kommer, og vil blant annet styrke mulighetene for å etablere vindkraft til havs i Norge.