Fra fremmleggingen av MDGs alternative statsbudsjett

Fra fremmleggingen av MDGs alternative statsbudsjett

Scheel-utvalget og grønn skattepolitikk

06. desember 2014

Scheel-utvalget har lagt frem sine forslag til endringer i bedriftsbeskatningen i Norge. Utvalget har ikke hatt mandat til å vurdere særskattene for oljeindustrien som en del av sitt forslag, men Miljøpartiet De Grønne mener dette bør være en avgjørende del av et bredt skatteforlik på Stortinget.

– En bred skattereform nå må legge til rette for grønn omstilling i Norge. I dag nyter oljeindustrien godt av en rekke særfordeler i skattesystemet som er en viktig årsak til at Norge investerer over 200 milliarder kroner i oljevirksomhet bare i år. Dette er svært risikable investeringer som heller burde vris over i fornybart næringsliv, mener Hansson.

Vi har i vårt alternative statsbudsjett foreslått å øke særskatten på petroleum fra 78 til 80 %, og avvikle gunstige avskrivningsordninger og refusjonsordninger til oljeleting som i dag favoriserer oljeinvesteringer over andre investeringer.

Åpner for lavere selskapsskatt

Hansson er åpen for at økte skatteinntekter fra oljeindustrien kan gå til å senke selskapsskatten.

– De Grønne er åpne for å diskutere lavere selskapsskatt for å sikre konkurranseevnen til norsk næringsliv. Det er viktig at vi er konkurransedyktige i forhold til våre naboland.

Samtidig understreker Hansson at mye lavere selskapsskatt ikke må ses på som en hellig gral.

– Det er mange andre forhold som gjør Norge til et konkurransedyktig land å drive næringsvirksomhet i, som høyt utdanningsnivå, et godt helsevesen som betales over skatteseddelen, og små forskjeller.

Vil ha høyere boligskatt

Scheel-utvalget foreslår økt skatt på eiendom som en måte å finansiere lavere skatt for bedrifter. Finansministeren har sagt seg skeptisk til dette, men i likhet med de fleste økonomer mener Miljøpartiet De Grønne det er åpenbart at boligskattene må opp.

– Boligprisene går nå til himmels. På landsbasis har prisene de siste 20 årene økt med 369 %. I Oslo og Bærum økte boligprisene med 531 %. I samme periode har reallønningene bare økt med 64 %. Dette har gått for langt, sier Hansson.

I vårt alternative budsjett foreslår Miljøpartiet De Grønne økt skatt fra bolig nummer to. Vi mener også anledningen til å trekke fra renteutgifter bør begrenses, og har i vårt budsjett satt en grense på ca. 3,5 millioner kroner.

– Det er viktig å begrense overinvesteringene i eiendom, spesielt nå i en situasjon hvor Norge skal gjennom en omfattende omstilling fra fossilt til fornybart næringsliv. Det må bli mer lønnsomt å investere i næringsvirksomhet, og mindre lønnsomt å spekulere i eiendom.

Se ellers oppslag om De Grønnes boligpolitikk i Dagsavisen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny