– Ruter utgjør en sikkerhetsrisiko for reisende

09. september 2011

Førstekandidat i Oslo, Harald A. Nissen.

Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Oslo, Harald A. Nissen, vil avskaffe Ruter, og samle Oslo Sporveier på nytt. Dagens løsning er for dyr, ineffektiv og en sikkerhetsrisiko.

– Det må være grenser for hvor lenge vi skal vente på at Ruter skal innfri som en billig, trygg og miljøvennlig transportløsning til Oslos beboere, slik Frp, Høyre og Venstre hevdet i 2007. I dag synes ikke Ruter å ha andre oppgaver enn å tjene penger, sier Harald A. Nissen, som er De Grønnes førstekandidat i Oslo.

Etter at Ruter ble etablert i 2007, gjennom en sammenslåing av Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk, har driften vært preget av unødvendig kontrollbyråkrati og oppsplitting av ansvarsforhold. De borgerlige partiene begrunnet sammenslåingen med at en oppdeling i mange selskaper ville synliggjøre alle inntekter og utgifter, samt at konkurranse mellom selskapene ville føre til økt servicegrad. Ruter-løsningen har imidlertid blitt fordyrende og forsinkende, i stedet for billigere og mer effektiv.

– Derfor ønsker De Grønne å se på muligheten for å få samlet sporvognsdriften i Oslo igjen. Vi vil sette i gang en prosess for å samle sporvei og metro i ett selskap, Oslo Sporveier, sier Nissen.

En sikkerhetsrisiko

Ruter-løsningen utgjør også en potensiell sikkehetsrisiko for reisende. Både T-banen og sikkerhetsmyndighetene ønsker av sikkerhetshensyn at sentrumsstasjonene skal være bemannet hele driftsdøgnet. Ruter har imidlertid ikke noe ansvar i denne forbindelse, og ønsker ikke å betale for bemanning til annet enn billettsalg.

– Dette skjer ikke fordi noen av aktørene gjør noe feil. Det er en ren konsekvens av bestiller og utførerrollen. Dette er et av flere eksempler på hvordan sikkerhet nedprioriteres på bekostning av profitt, sier Nissen.

I tillegg kan svekket oversikt over de ulike elementene i sporveien utgjøre en enda større risiko på sikt, spesielt med økt passasjertilstrømming de kommende årene.

– Dersom driften blir samlet igjen, vil det bli lettere å takle de økende kravene til både kapasitet og bemanning, avslutter Nissen.