Vil ta vare på både ulv og sau

31. juli 2015

Miljøpartiet De Grønne anerkjenner sauebøndenes utfordringer, og mener det er et samfunnsansvar å finne bedre løsninger for å forene rovdyras plass i naturen med landbruket.

Samtidig vil De Grønne bevare det biologiske mangfoldet og går derfor inn for en moderat økning av ulvebestanden og ulvesonen:

– Skal dette være forsvarlig, må staten inn med mer radikale grep for å gjøre en sameksistens mulig mellom rovdyr og beitedyr. Vi må ikke glemme at jerv, bjørn og gaupe kan gjøre minst like stor skade som ulv. Det trengs tiltak for å sikre beitedyrene bedre, sier De Grønnes talsperson Hilde Opoku.

Ønsker bredt samarbeid

Miljøpartiet har programfestet en sterk økning av støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt. Opoku understreker at De Grønne ikke vil innta en fløyposisjon mot bøndenes interesser:

– Vi ønsker et samarbeid med landbruket for å utnytte utmarka bedre. Vi vil styrke et husdyrhold som utnytter grovfôr- og beitearealene best mulig, for å redusere kraftfôrbruk og import av soya, sier Opoku.