Demonstrasjonstog

Regjeringen på villspor i arbeidslivspolitikken

28. januar 2015

Miljøpartiet De Grønne sier nei til Høyre og FrPs forslag om økt adgangen til midlertidige ansettelser og helgearbeid.

– Grønn politikk handler om å skape et samfunn der livskvalitet, trygghet og trivsel står i sentrum. Vi ønsker fri på søndag, kortere arbeidstid og trygge rammer. Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven risikerer mer arbeidstid for den enkelte og økt utrygghet i arbeidshverdagen for mange arbeidstakere sier Hilde Opoku, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

Streiker mot forslaget

I regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven foreslås det å øke grensen for midlertidige ansettelser til 12 måneder, samt opphevelse av forbudet mot søndagsarbeid og økning av grensen for pålagt overtid fra 10 til 15 timer. I dag streiker opp mot halvannen million mennesker mot endringene.

Streik for Arbeidsmiljøloven

– Vi utelukker ikke at det kan være bra med endringer i norsk arbeidsliv, men de bør vi ta gjennom tariffoppgjøret. Regjeringas forslag tar utviklingen i feil retning. Et sterkt stillingsvern og klare regler som hindrer utnyttelse og sosial dumping er viktige kvaliteter ved norsk arbeidsliv som vi ikke kan svekke uttaler Opoku.

Vil videreføre loven

De Grønne har, blant annet programfestet at vi vil videreføre lovens bestemmelser om midlertidige ansettelser, vikarbruk og deltidskontrakter. Partiets standpunkt i andre viktige arbeidslivsspørsmål kan blant annet leses i LOs valgbrosjyre fra 2013.

– Vi i De Grønne vil jobbe for endringer i norsk arbeidsliv som tar ut mer av
effektivitetsveksten i kortere arbeidstid fremfor mer lønn. Det er fullt mulig å føre an arbeidslivspolitikk som gir mer valgfrihet og livskvalitet for arbeidstakere, samtidig som forbrukspresset reduseres. Dessverre foreslår regjeringen en reform som vil ta arbeidslivet, fritid og miljø i motsatt retning, avslutter Hilde Opoku.

Vil du støtte De Grønne i kampen for en arbeidslivspolitikk som gir valgfrihet og livskvalitet for arbeidstakere? Bli medlem i dag!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny