Reagerer på at norsk politi ville utlevere russisk urfolksaktivist

Reagerer på at norsk politi ville utlevere russisk urfolksaktivist

19. juni 2013

Miljøpartiet De Grønne er sjokkert over at norsk politi arresterte den russiske urfolks- og menneskerettsaktivisten Dmitry Berezhkov torsdag 13. juni.

Partiet mener det er positivt at Nord-Troms tingrett 15.juni besluttet at han skulle løslates, men at det er bekymringsverdig at politiet vurderer å anke vilkår om utsendelse slik at han kan utleveres til Russland på bakgrunn av en begjæring fra russisk politi.

– Det at norsk politi i det hele tatt arresterte Berezhkov på så tynt grunnlag etter en begjæring fra russisk politi syns vi er foruroligende. Norske myndigheter har i lengre tid vært klar over at menneskerettigheter ikke står høyt i kurs i Russland, og at spesielt urfolks rettigheter har vært utsatte de siste årene. Miljøpartiet De Grønne reagerer på at politiet her ser ut til å ikke ha sett denne begjæringen i sammenheng med blant annet den kontroversielle lovendringen russiske myndigheter gjennomførte i fjor, sier De Grønnes talskvinne Hanna E. Marcussen.

Urfolksforkjemper

Dmitry Berezhkov ble arrestert på vei hjem fra et forberedende møte for Verdenskonferansen om urfolk i Alta mandag til onsdag denne uken. Han er en menneskeretts-og urfolksforkjemper og tidligere visepresident i RAIPON (Russian Association of Indigenous Peoples of the North), som representerer 41 urfolk i det russiske nord. Foreningen hadde inntil i fjor status som permanent medlem i det Arktiske Råd. På bakgrunn av dette engasjementet har Berezhkov ikke oppholdt seg i Russland de siste årene.

Russiske myndigheter vedtok i fjor en omstridt lov som stemplet uavhengige organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra utlandet som utenlandske agenter. Dette er spesielt problematisk i denne saken fordi RAIPON har mottatt økonomisk støtte fra Norge og de andre nordiske landene, og fordi tiltalen i denne saken nettopp gikk på overføring av penger via utenlandske organisasjoner.

Må støtte opp om rettssikkerhet

Berezhkov studerer for tiden i Tromsø og De Grønne mener at studenter må beskyttes mot potensielle overgrep fra andre lands myndigheter.

– Miljøpartiet De Grønne håper virkelig at politiet aksepterer tingrettens avgjørelse og ikke anker vilkåret for utlevering. Også politiet må kunne innse at de av og til tar feil. Norske myndigheter må støtte opp om Berezhkovs og andre menneskerettsforkjemperes rettssikkerhet og ytringsfrihet, sier Marcussen.

Miljøpartiet De Grønnes landsstyre vedtok lørdag 15.06. følgende resolusjon om dette:

 

Resolusjon fra Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne: Nei til utsendelse av Dmitry Berezhkov

Miljøpartiet De Grønne er sjokkert over at norsk politi arresterte den russiske urfolks- og menneskerettsaktivisten Dmitry Berezhkov torsdag 13.juni i Tromsø. Partiet mener det er positivt at Nord-Troms Tingrett besluttet at han skulle løslates 15. juni, men at det er bekymringsverdig at politiet vurderer å anke vilkår om utsendelse slik at han kan utleveres til Russland på bakgrunn av en begjæring fra russisk politi.

Dmitry Berezhkov ble arrestert på vei hjem fra et forberedende møte for Verdenskonferansen om Urfolk i Alta mandag til onsdag denne uken. Han er en menneskeretts-og urfolksforkjemper og tidligere visepresident i RAIPON- the Russian Association of Indigenous Peoples of the North som representerer 41 urfolk i det russiske nord. Foreningen hadde inntil i fjor status som permanent medlem i det Arktiske Råd. På bakgrunn av dette engasjementet har Berezhkov ikke oppholdt seg i Russland de siste årene.

Russiske myndigheter vedtok i fjor en lov som stemplet uavhengige organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra utlandet som utenlandske agenter. Dette er spesielt problematisk i denne saken fordi RAIPON har mottatt økonomisk støtte fra Norge og de andre nordiske landene, og fordi tiltalen i denne saken nettopp gikk på overføring av penger via utenlandske organisasjoner.

Berezhkov studerer for tiden i Tromsø og De Grønne mener at studenter må beskyttes mot potensielle overgrep fra andre lands myndigheter.

Vi håper instendig at politiet aksepterer tingrettens avgjørelse og ikke anker vilkåret for utlevering. Norske myndigheter må støtte opp om Berezhkovs og andre menneskerettsforkjemperes rettssikkerhet og ytringsfrihet.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny