Rasmus Hansson på Stortingets talerstol

Rasmus’ første spørretime-spørsmål: Nullvisjon for tap av matjord

15. januar 2014

 

– Alle partier sier de vil begrense matjordtapet, men det er kun De Grønne som er villige til å faktisk stanse tapet ved et forbud, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal, og stadig mer jordbruksland forsvinner til fordel for nye boliger og veier. Dette medfører en stadig økende import av matvarer til Norge, i  en verden der matressursene allerede er knappe.

Derfor brukte Rasmus Hansson i dag vårt aller første spørsmål under Stortingets spørretime til å spørre om regjeringen vil gå inn for en nullvisjon for matjordtap i Norge.

Landbruksminister Sylvi Listhaugs svar var at en nullvisjon er urealistisk og at regjeringen ikke vil gå inn for et forbud. Hun vil heller ikke forplikte seg til hvor mye matjord vi skal tape i fremtiden.

– Regjeringens matjordvern er i det blå, sier Hansson. – Så lenge ingen partier sier stopp, vil tapet av matjord fortsette også i framtida. Enhver kan regne ut hvor en slik utvikling tilslutt fører oss.

Ansvarsvegring?

Regjeringen unngår å ta stilling til hvem som har det overordende ansvaret for rasering av matjord i Norge. Vårt spørsmål gikk til Kommunalminister Jan Tore Sanner, men selv om han satt i salen var det landbruksminister Sylvi Listhaug som kom og svarte. Da Rasmus spurte om årsaken og hvem som har det endelige ansvaret svarte Listhaug unnvikende. Det virker ikke som at regjeringen selv vet hvem som skal ha ansvaret. I verste fall havner jordvernsaker mellom to stoler.

Tverrpolitisk samarbeid

Flere partier, deriblant KrF, tar også til orde for sterkere vern av matjord og uttrykker bekymring for regjeringens politikk.

– Det er viktig med et tverrpolitisk samarbeid om jordvern, og vi håper at en bred opposisjon i Stortinget vil stanse regjeringens frislipp for nedbygging av matjord, sier Hansson.

Han understreker at et forbud mot ytterligere matjordtap ikke betyr null fleksibilitet for nye utbyggingsprosjekter.

– En nullvisjon for tap av matjord betyr at jordarealer som blir omdisponert må erstattes av andre arealer, sier Hansson.

En mer ambisiøs jordvernpolitikk er fullt mulig

Rett før jul ga regjeringen IKEA grønt lys til utbygging på matjord i Vestby. IKEA garanterer at matproduksjonen i området opprettholdes tross deres utbygging.

– Det er interessant at IKEA, som riktignok aldri burde fått konsesjon til å bygge på matjord i Vestby, er mer offensive på dette området enn både nåværende og tidligere regjeringer. Det viser at en langt mer ambisiøs jordvernpolitikk er fullt mulig, sier Hansson.

Vi har programfestet et svært sterkt vern av Norges resterende matjord. Les mer om vår politikk for et bærekraftig jordbruk her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny