Politiet må prioritere sykkeltyverier

16. august 2011

Foto: jontintinjordan/Flickr

Etterforskning av sykkeltyverier gis lav prioritet av politiet, og tre av fire anmelder ikke tyveriet. Miljøpartiet De Grønne mener at Oslo kommune må gjøre mer for å redusere antall sykkeltyveri.

Ifølge Aftenposten 14. august stjeles det i snitt 30 sykler per dag i Oslo, og verst er det i sommermånedene. En undersøkelse gjort av Oslo kommune viser at 42 prosent sykler mindre fordi de frykter at sykkelen skal bli stjålet. Etterforskning av sykkeltyverier gis lav prioritet av politiet, og tre av fire anmelder ikke tyveriet.

– Det er alvorlig dersom frykt for tyveri hindrer at folk velger sykkelen framfor bilen, sier Harald Nissen, 1. kandidat for MDG i Oslo. Han peker på en rekke tiltak som kan gjennomføres for å få bukt med problemet.

– Det må bygges flere parkeringsanlegg for sykkel i tilknytning til arbeidsplasser og knutepunkter i sentrum. Det bør også bli obligatorisk for private parkeringshus med overvåking å tilby sykkelparkering, foreslår Nissen. Han mener også at kommunen bør ha egne “sykkelvektere” som sjekker de mest utsatte stedene med jevne mellomrom, særlig på nattestid.

– I tillegg må politiet prioritere disse sakene høyere og få opp oppklaringsprosenten. Det kan ikke være slik at det blir straffefrihet for sykkeltyverier, da svekkes folks tiltro til politiet, sier Nissen. Det er viktig at folk opplever at hverdagskriminaliteten tas på alvor av politiet. Han ønsker også at kommunen i samarbeid med Syklistenes landsforening og sykkelregistre som Falck oppretter en egen internettside over savnede sykler.

– Det vil føre til at flere tips vil komme inn til politiet og at flere saker oppklares, avslutter Nissen.