– Petroleumsforskning er bortkastede penger

06. oktober 2011

Hanna E. Marcussen, nasjonal talsvinne for Miljøpartiet De Grønne, mener regjeringens satsing på økt petroleumsforsking er uklok og lite visjonær. (Foto: Helle Bakke)

I statsbudsjettet ønsker regjeringen flere forskningssentre i forbindelse med petroleumsvirksomhet. Det er det samme som å si at kampen om klimaet er tapt, mener Miljøpartiet De Grønne.

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at den vil utrede mulighetene for to nye forskningssentre – ett knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske områder og ett for forskning på økt utvinning.

– Å øke satsingen på fossilindustrien er å ta for gitt at verdenssamfunnet mislykkes i å løse klimakrisen. Derfor er det bortkastede penger å satse på petroleumsforskning, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talsvinne for Miljøpartiet De Grønne.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sier i en pressemelding i dag at regjeringens aktive satsing på kartlegging og åpning av nye havområder for petroleumsvirksomhet i nord krever oppbygging og utvikling av ny kunnskap.

– Hva vi velger å forske på avgjør hvilken fremtid vi kommer til å få. Skal vi løse ressurs- og klimakrisene er vi nødt til å forske oss frem til et ressurseffektivt fornybarsamfunn, sier Marcussen.

At regjeringen ønsker flere forskningssentre i forbindelse med petroleumsvirksomhet er symptomatisk for regjeringens manglende evne til å ta klima på alvor, mener De Grønne.

– Regjeringen tviholder på oljealderen, men spillereglene er i ferd med å endre seg. Når store nasjoner som Tyskland og Kina satser storstilt på fornybar energi, sier det seg selv at vi er i ferd med å spille oss ut på sidelinjen. Det er her vi finner fremtidens arbeidsplasser. Dette fremstår som særdeles uklokt og lite visjonært, sier Marcussen.