– Perspektivløst av Borten Moe

18. august 2011

Foto: L.C. Nøttaasen/Flickr

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sier oljeeventyret bare så vidt har startet. Miljøpartiet De Grønne mener Borten Moes holdninger er gammeldagse og politikken svært uklok.

Gammeldags

Olje- og energiminister Ola Borten Moe uttaler til Dagens Næringsliv onsdag 17. august at oljeeventyret bare så vidt har startet. Borten Moe er klar på at utvinningstempoet på norsk sokkel skal fortsette å være meget høyt i lang tid fremover, og sier også at vi trenger å åpne stadig nye områder for oljeutvinning.

Miljøpartiet De Grønne mener Borten Moes holdninger er gammeldagse og politikken svært uklok – både for globalt klima, norsk marint miljø og fiskeressurser, innovasjon og næringsutvikling og nasjonal formuesforvaltning.

– Dette synes jeg er perspektivløst av Borten Moe. Nå trenger vi langsommere utvinning, ikke raskere, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

– Jo raskere vi pumper olje, desto mindre av den sparer vi i bakken til prisen blir høyere i takt med at verden passerer peak oil. Jo raskere vi pumper olje, desto raskere gjør vi om disse unike verdiene til oljefondets risikable papirinvesteringer i aksjer, obligasjoner og eiendom.

Hindrer innovasjon

– Dette gjør vi til tross for at peak oil forutsigbart vil føre til nye finanskriser som vil gi oss tap. Jo raskere vi pumper, desto større blir norsk oljesektor, og desto vanskeligere blir det å drive med andre næringer i dette landet. Ingen kan konkurrere med oljenæringens lønnsevne. Dermed gir vi fra oss muligheten til å være med på innovasjon og næringsutvikling for fremtidens fornybarsamfunn. Salget av Elkem Solar til Kina og RECs advarsler om nedleggelse av norske fabrikker kan være illustrerende eksempler på de alvorlige konsekvensene for norske fremtidsrettede teknologibedrifter, sier hun.

Drevet av alvoret i klima- og ressursutfordringer som peak oil er radikale teknologiske forandringer på vei, og land som Kina og Tyskland sitter i førersetet. Det handler blant annet om satsing på fornybar energi, elektrisk transport og ressurseffektivisering i alle ledd av økonomien.

Manglende vilje

De Grønne er bekymret for den manglende viljen i den rødgrønne regjeringen til å satse på andre hester enn fossilutvinning. Partiet er redd Norge kommer til å bli akterutseilt i den teknologiske omveltningen som pågår i ledende miljøer i de fleste avanserte industriland og fremvoksende økonomier.

– Ser vi til eksempelvis Sverige og Tyskland, skjer det en massiv satsing på fornybare energikilder. Sverige har blant annet en målsetning om et fossiluavhengig samfunn innen 2030. Dersom miljø og ansvarlig ressursforvaltning skal være noe mer enn innhold i festtaler for den rødgrønne regjeringen, er de nødt til å begynne å snakke om elefanten i rommet i norsk klimapolitikk – den altfor raske oljeutvinningen, sier Marcussen.

 

De Grønne ønsker på alle plan i politikken å arbeide for å legge grunnlaget for norsk innovasjon og næringsutvikling for fornybarsamfunnets spilleregler. Vi ønsker å starte omstillingen til et fossilfritt samfunn ikke minst på lokalnivå, og går i år til valg på saker som bilfrie sentrum, bedre kollektivtransport, fremtidsrettede pilotprosjekter og energieffektive kommuner.