På høy tid å stoppe vold mot kvinner!

25. november 2014

I dag er FN-dagen mot enhver form for vold mot kvinner. De Grønnes Kvinnenettverk mener det er på høy tid å sette ord bak kravene.

Hver tredje kvinne utsettes for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet på verdensbasis. De fysiske og psykiske konsekvensene av vold hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet.

Sexbasert menneskehandel er i dag den tredje største illegale handelsvaren etter narkotika og våpen – ofrene som tvinges til å selge sex, for andres profitt, er i hovedsak kvinner. Sammenhengen mellom kjønn og brudd på grunnleggende menneskerettigheter er både overveldende og universell. Globalt sett er det derfor langt igjen før kvinner er ansett som likeverdige rettssubjekter og behandles som likeverdige mennesker.

I følge den nye store nasjonale undersøkelsen Vold og voldtekt i Norge har 9,4 prosent kvinner blitt voldtatt. For halvparten av kvinnene skjedde voldtekten før fylte 18 år. Dette vil si at mer enn to jenter i hver skoleklasse over hele landet blir voldtatt

Overgriperne – både de som voldtar kvinner og menn – er i følge undersøkelsen menn. Kvinner fortsetter å møte vold og sexisme i sitt daglige liv.

Derfor er det av aller største betydning at vi her i Norge går foran med gode eksempler. I De Grønnes alternative statsbudsjett er det derfor styrking av incest- og voldtektssentrene, samt tilskudd til forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Totalt sett øker De Grønne budsjettet med 45 millioner kroner til disse tiltakene.

Dette er selvsagt ikke nok, men det er en begynnelse for å vise at vi i De Grønne setter penger bak kravene. Et samfunn som ikke jobber aktivt med vold mot kvinner – er et samfunn som truer ytringsfrihet, likeverd og fundamentene i demokratiet.

Se oversikt her

Nikki Schei
Grønt Kvinnenettverk

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid