Organisasjonssekretær i Miljøpartiet De Grønne (vikariat)

18. oktober 2016

Vil du bidra til å få Miljøpartiet De Grønne over sperregrensa ved stortingsvalget i 2017? Vår organisasjonssekretær går ut i fødselspermisjon i februar 2017, og vi er derfor på jakt etter hennes vikar. Som organisasjonssekretær vil du jobbe tett med partisekretær og spille en nøkkelrolle i valgkamp-staben på partikontoret. Stillingen er et vikariat, men med mulighet for forlengelse.

MDG_logo_RGB_large

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretær for valgkamputvalget
 • Ansvar for internkommunikasjon med kandidater, tillits- og folkevalgte
 • Ansvar for oppfølging av fylkes- og lokallag
 • Ansvar for klargjøring og utsending av sakspapirer til sentral- og landsstyremøter, og referatføring fra møtene
 • Ansvar for å arrangere større møter, hovedsaklig landsmøte og landsstyremøter og vår deltakelse på Arendalsuka.
 • Ansvar for skolering og kursing i organisasjonen
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige under valgkampen
 • Noe førstelinjetjeneste på telefon og e-post

Egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Evne til å jobbe strukturert og planmessig
 • Ansvarsbevisst
 • Positiv, utadvent og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjonsevner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Organisasjonserfaring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Noe kvelds- og helgejobbing må påregnes.

Miljøpartiet De Grønne er omfattet av tariffavtalen mellom YS Negotia og Virke (“funksjonæravtalen”), og har en hovedtillitsvalgt.
Send søknad og CV til stilling@mdg.no innen 1. november. Har du spørsmål til stillingen, kontakt partisekretær Lars Gaupset på telefon 97972086 eller på e-post lars.gaupset@mdg.no.