Hilde Opoku blir Norges første grønne varaordfører

16. september 2015

Onsdag ble det klart at Miljøpartiet De Grønnes talskvinne Hilde Opoku blir varaordfører i Trondheim. De Grønne har også fått gjennomslag for at klimagassutslippene kuttes med opp mot 90 prosent innen 2030.

I mandagens kommunevalg ble Miljøpartiet De Grønne Trondheims tredje største parti med 7,7 prosent oppslutning. I valgkampen har partiet stilt krav om blant annet skjerpede klimamål, mer økologisk mat, flere parsellhager, miljøvennlig boligbygging, solcelleanlegg og bygging av bybane.

– Posten som varaordfører gir oss muligheten til å gi velgerne våre mest mulig uttelling for den tilliten vi har fått fra velgerne. Jeg er klar for å brette opp ermene og jobbe for å gjøre Trondheim til en europeisk foregangsby for klima og miljøløsninger, sier Opoku.

bilde

Hilde Opoku blir varaordfører i en bred allianse med ordfører Rita Ottervik i spissen. Trondheim har lenge vært en grønn bastion, med tverrpolitisk samarbeid siden 2003.

Drastiske kutt i klimautslipp

Partiets viktigste seier er målsettingen om at klimagassutslippene i Trondheim skal kuttes med 70 til 90 prosent innen 2030 sammenliknet med 1991-nivå.

– Med dette vedtaket sikrer vi et umiddelbart taktskifte i klimapolitikken i Trondheim. Vårt mål er at byen skal bli en av Europas mest klimavennlige byer i løpet av kort tid, sier Opoku.

En grønn og bærekraftig Trondheim

I forhandlingene som har pågått siden tirsdag ettermiddag har De Grønne også fått gjennomslag for en rekke andre krav.

– Vi er også stolte av å ha fått gjennomslag for at kommunen skal bli en pådriver for økologisk matproduksjon og for en storsatsing på parsellhager, miljøvennlig boligbygging, solceller, grønne tak og bedre sikring av matjorda i kommunen. I tillegg har vi fått gjennomslag for viktige punkter, blant annet innenfor psykisk helse, frivillighet og tilrettelegging for bruktmarkeder, sier Opoku.

«- en storsatsing på parsellhager, miljøvennlig boligbygging, solceller, grønne tak, sikring av matjorda, […samt…] viktige punkter innenfor psykisk helse, frivillighet og tilrettelegging for bruktmarkeder» – Hilde Opoku, De Grønnes nasjonale talskvinne, om hennes miljøkrav som Trondheims nye varaordfører

Opoku blir varaordfører i en allianse bestående av Arbeiderpartiet med ordfører Rita Ottervik i spissen. I tillegg til Arbeiderpartiet og De Grønne er SV, Venstre, Senterpartiet, KrF og Pensjonistpartiet med.