Rasmus Hansson

Ønsker Svalbardmelding velkommen

29. januar 2015

De Grønne ser fram til en ny stortingsmelding om Svalbard, og forventer at den inneholder en plan for å videreutvikle det norske Svalbard-samfunnet til et verdensledende bærekraftig polarsamfunn.

Nyheten om at regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny Svalbardmelding ble annonsert under en debatt i stortingssalen på tirsdag, hvor også De Grønnes Rasmus Hansson holdt et innlegg. Hele debatten er gjengitt på Stortinget.no her (du finner Rasmus Hansson kl. 12:16:23).

Miljøpartiet De Grønne la før jul fram et forslag på Stortinget om å planlegge for en bærekraftig framtid for Svalbard-samfunnet. Forslaget er nå til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Det er på høy tid å bli ferdig med den antikverte debatten om at det norske Svalbard-samfunnet er avhengig av kull. Utviklingen de siste 30 årene viser helt klart at Svalbard klarer seg helt strålende med mindre og mindre – og etter hvert ingen – kulldrift, sier Rasmus Hansson.

Hardt ut mot Store Norske

I januar gikk De Grønne hardt ut mot gruveselskapet Store Norske da det ble kjent at selskapet har søkt om et statlig kriselån på 450 millioner kroner.

– Store Norske har bedt staten om et lån til å fortsette kullvirksomheten. Det bør Stortinget si nei til. Pengene bør heller investeres i å utvikle nye, fremtidsrettede næringsveier.

– Mer statssubsidier av kulldrift som ødelegger jordens klima er å gå baklengs inn i fremtiden, kommenterte Hansson. Les NRKs dekning av denne saken her.

Les mer om denne saken:

Varsler ny svalbardmelding

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny