Nyttårshilsen fra våre talspersoner

31. desember 2014

Året vi går inn i vil markere starten på en ny epoke for De Grønne i Norge. I 2013 viste velgerne at det er behov for et parti som legger solidaritet med våre medmennesker, framtiden og med livet på jorda til grunn for all politikk i Norge. I 2014 har vi fått vist fram mer av politikken vår på Stortinget, og meningsmålingene viser økt oppslutning.

I 2015 skal vi gjøre det samme i lokalpolitikken og grønne politikere kan for første gang velges inn i kommunestyrer og fylkesting over hele landet, ikke bare på utvalgte steder som tidligere. Vi vil gjøre norsk lokalpolitikk grønnere og dyrke fram gode politikere som kan stille til både lokal- og stortingsvalg for De Grønne i årene framover.

Dette en modernisering av norsk politikkk. Et moderne europeisk land bør ha et Grønt, blokkuavhengig parti med nytt tankegods og løsninger for framtida.

I året vi legger bak oss har regjeringa tydelig vist at det ikke er uvesentlig hvilken ideologi som legges til grunn for politikkutformingen. Men Miljøpartiet De Grønne har til tross for regjeringens motvilje greid å sette Norges grønne framtid på agendaen på en ny måte, og vi tar ubeskjedent mye ære for at miljløsakene og miljødebatten ble skarpere enn før. Våre forslag om klimaprosent, havvindsatsing, stans i oljeleting, klimalov, Statoil ut av tjæresand osv er tiltak som ville ha satt Norge på en reelt grønnere kurs om de ble vedtatt, og som er gjennomførbare den dagen Stortingsflertallet vil. Og det vil komme mer god politikk fra oss.

Miljøpartiet De Grønne Stavanger 1. mai
Foto: Bystyrerepresentant Torfinn Ingeborgrud sammen med lokallaget i 1. mai-markeringen i Stavanger.

I 2014 har Grønne ildsjeler, lokallag, tillitsvalgte, lokale folkevalgte og ansatte gjort en fenomenal innsats. Å ta et nytt parti inn i den norske rikspolitkkken er ingen hverdagshendelse.

Å dra igang et lokallag på en plass som ikke har noe fra før, å stå på stand, skrive innlegg, delta i debatter og verve folk på steder der få har hørt om De Grønne, det er en tøff jobb. Men også utrolig givende. I løpet av 2014 har antall Grønne lokallag eksplodert til omkring 160 og stadig nye kommer til. Vi har nå langt over 6000 medlemmer og folk melder seg stadig inn.

En rekke lokale meningsmålinger viser at vi er inne med både en og flere representanter i mange kommuner. Noen steder, som Oslo, kan vi komme på vippen og få innflytelse som gir store muligheter for grønnere politikk. Mens vi fikk 2,8% og 1 stortingsrepresentant ved 2013-valget har 2014 gitt oss stadig flere nasjonale meningsmålinger over 4%, sperregrensen vi skal passere med god margin så vi får mange Grønne stortingsrepresentanter i 2017. Dette skyldes to ting: Kjempegodt arbeid i hele partiet og stadig flere velgere som vil ha grønnere politkk.

Isa Isene, Hilde Opoku og fler på Pride
Foto: Talsperson Hilde Opoku sammen med frivillige på Pride-markeringen i Oslo

Ethvert valg er en usikker affære. Valgkampen avgjør mye. Men Miljøpartiet De Grønne har et mye bedre utgangspunkt og kommer til å gjøre et mye bedre kommunevalg enn noen gang før. Derfor spiller det svært stor rolle at du bidrar. Vi håper alle vil jobbe for at sommerens valg blir en fortsatt opptur og at 2015 et år hvor Miljøpartiet De Grønne kan gjøre mer for en grønn framtid!

Er du ikke medlem ennå, så er dette virkelig tiden for å bli med. Vi håper å ha deg med på laget i det avgjørende valgåret 2015!

Godt nytt år fra
Hilde Opoku og Rasmus Hansson
Nasjonale talsfolk