Norsk landbruk raseres

16. mai 2011

Foto: Finn Måge, UMB

Bærekraftig utvikling og internasjonal solidaritet forutsetter en økt reell norsk matproduksjon. Derfor er det alvorlig at årets landbruksoppgjør ser ut til å videreføre nedbyggingen av landbruket. Vi anser verken Senterpartiet eller SV som grønne nok i landbrukspolitikken. 

– Vi må ta i bruk hele verktøykassen for å endre bøndenes rammevilkår, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne. Hun er skuffet over at regjeringen ikke evner å lukke lønnsgapet mellom bønder og sammenlignbare yrkesgrupper. – Bøndene tjener drøyt halvparten av industriarbeiderne, og med dette landbruksoppgjøret ser yrkesgruppen ut til å marginaliseres ytterligere, forklarer en oppgitt Marcussen.

Miljøpartiet De Grønne ser økt lønnsevne som helt nødvendig, men ønsker også å vri innholdet i næringen i en annen retning. Partiet ønsker et enklere tilskuddsregime og foreslår utredet et poengbasert system som belønner miljø- og dyrevernhensyn samtidig som det kompenserer for markedsavstand, dyrkingsvilkår og manuell arbeidskraft. I bunnen forutsettes et tollvern på minst dagens nivå og tradisjonell markedsregulering via samvirkeorganisasjonene.

– Miljøhensyn betyr at kraftfôrimporten bør trappes ned mot null, slik at den reelle selvforsyningen øker og presset på verdensmarkedet minker. I en verden hvor 1 milliard mennesker sulter er det umoralsk at vi lar kulturlandskapet vårt gro igjen, legger matjord under asfalt eller forringer den med uøkologiske driftsmetoder, sier talskvinnen.

MDG er det eneste partiet som vil ha full omlegging til økologisk forsvarlig drift, og som åpent snakker om at bærekraftig landbrukspolitikk også krever nye matvaner. – Nordmenn spiste rikelig med kjøtt i 1980, om vi bare reduserte forbruket tilbake til det nivået ville mye være gjort sier Marcussen, som selv spiser kjøtt et par ganger i uken og lever godt med det.

Et grønt tilskuddsregime bør også åpne for flere lokale løsninger og tilpasninger i landbrukspolitikken ifølge MDG, som har ”livskraftige lokalsamfunn” i formålsparagrafen sin.
– Vi har tro på at folk ser verdien av å ta vare på både naturressursene og den lokale kulturen knyttet til disse, om de vises tillit og fornuftige rammer legges nasjonalt, avslutter Marcussen.