Norsk-fransk samarbeid for bærekraftig lakseoppdrett

07. april 2014

Representanter for De Grønne i Norge og Frankrike møter i dag oppdrettsnæringen og forskere til debattmøte i Bergen.

– Det er på høy tid at alarmklokkene begynner å ringe hos regjeringen. At problemene i oppdrettsnæringen vekker internasjonal oppsikt understreker alvoret. Vi håper dette møtet kan bidra til å sette fart på arbeidet med å gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig sier talskvinne Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønne.

Forrige vinter falt salget av norsk oppdrettslaks i Frankrike kraftig etter en debatt om helse- og miljøaspektene ved norsk oppdrettsfisk. Nå kommer miljøpolitikeren Jean-Philippe Magnen til Norge for å finne ut mer om hvordan norsk laks produseres. Magnen kommer på vegne av den franske grønne gruppa i EU-parlamentet.

– Både den nåværende og den forrige regjeringen har ignorert at ansvarsløse oppdrettere får ødelegge både kystmiljø og næringens omdømme, sier Marcussen.

Selv om mengden miljøgifter i oppdrettslaks er under kravene som stilles fra myndighetene mener Marcussen at næringen bør gjennomføre flere tiltak for å redusere problemer med miljøfarlige stoffer og kjemikalier.

– Et første steg bør være å fase ut bruken av miljøskadelige kitinhemmere som brukes for å bekjempe lakselus. Et annet tiltak er å sørge for at alle aktørene i oppdrettsnæringen bruker de best tilgjengelige løsningene for å rense fôret, sier Marcussen.

Tidligere i vinter tok Miljøpartiet De Grønne opp temaet i Stortingets spørretime. De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson krevde da at veksten i næringen stanses frem til miljøproblemene er løst.

– Vi kommer til å fortsette å sette fokus på utfordringene i næringen helt til regjeringen tar dette på alvor, sier Marcussen.