Norsk avfall – norsk ansvar

30. oktober 2011

På landsstyremøtet i helgen vedtok landsstyret følgende uttalelse:

Miljøpartiet De Grønne vil på det sterkeste protestere mot forslaget om å sende norsk atomavfall til det franske reprosesseringsanlegget i La Hague. Reprosessering av brukt atombrensel er svært forurensende, i tillegg er sjøtransport av høyaktivt atomavfall risikabelt.

Norge har rundt 17 tonn brukt atombrensel som i dag er lagret i Halden og på Kjeller utenfor Oslo. Det regjeringsoppnevnte Stranden-utvalget foreslår at brorparten av dette skal sendes til La Hague, framfor fortsatt lagring i Norge.

La Hague bruker samme teknologi som skandaleanlegget Sellafield og har de samme miljøutfordringene. Reprosessering skaper store mengder høyaktivt avfall.

Miljøpartiet De Grønne mener Norge selv må ta ansvar for sitt høyaktive atomavfall. Partiet støtter oppropet fra åtte miljø- og fredsorganisasjoner om å ikke sende norsk atomavfall til det franske atomanlegget i La Hague.

Vi mener det vil være uakseptabelt å sende det norske avfallet til utlandet. Det vil skade arbeidet mot Sellafield.

Bygg nytt Mellomlager

Miljøpartiet De Grønne mener Norge bør finne en nasjonal løsning på atomavfall-problemet. Det bør opprettes et nytt, tryggere sentralt mellomlager slik både Berganutvalget (NOU 2001:30) og seinere Strandenutvalget (NOU 2011:2) har anbefalt.