Nei til miljøgifter, ja til blyhagl: En selvmotsigelse

02. februar 2015

I morgen vedtar Stortinget to tiltak som er stikk i strid med hverandre: Å lage en handlingsplan mot miljøgifter og å tillate blyhagl. – En pinlig selvmotsigelse som viser at vi trenger en mer helhetlig miljøpolitikk, sier Rasmus Hansson.

Først: en giftfri hverdag

Miljøgifter er en av de mest uoversiktlige og snikende truslene mot mennesker og miljø. I Norge har Forbrukerrådet nylig funnet urovekkende høye forekomster av miljøgifter i kosebamser og barneklær. Mye tyder altså på at de aller mest sårbare ofte blir utsatt for mest miljøgifter.

I morgen vil Stortinget be regjeringen om å lage en handlingsplan for en giftfri hverdag. Hva denne handlingsplan skal inneholde, gjenstår å se. Vi håper regjeringen legger målsettingene fra stortingsmeldingen «Sammen for et giftfritt miljø» fra 2010 til grunn for sitt arbeid. Her ble det slått fast at alle vesentlige kilder til miljøgifteksponering skal elimineres og at konsentrasjonen av miljøgifter i miljøet skal reduseres til førindustrielt nivå. Dette er en målsetting som er så ambisiøs at selv De Grønne kan si seg fornøyd.

Men så: et skudd i blinde

Men gode intensjoner kan fort bli til tomme løfter hvis ikke de følges opp med reelle prioriteringer. På samme dag som det vedtas å lage en handlingsplan mot miljøgifter, har også Stortinget tenkt å oppheve forbudet mot jakt med miljøgiften bly.

– Morgendagens agenda på Stortinget viser at mange partier taler med to tunger i miljødebatten. I den ene debatten snakker de varmt om å gi befolkningen en giftfri hverdag. I den andre ser de bort fra alle helsefaglige og miljøfaglige råd og sier ja til mer bly i norsk natur, sier Rasmus Hansson.

Nyttig lesning i denne sammenheng er debattinnlegget «Politikerne ser bort fra alle helse- og miljøfaglige råd hvis blyhaglforbudet oppheves». Innlegget er skrevet under av tolv forskere og ble publisert i januar i år.

Når et samlet forskningsmiljø stiller seg direkte uforstående til avgjørelsen om å gjeninnføre bruk av blyhagl, er det bare til å sette inn hælene. Miljøpartiet De Grønne kommer til å jobbe for en omkamp i denne saken så raskt som mulig, slik at mengden bly som spres i naturen som følge av en ren politisk tabbe, holdes på lavest mulig nivå.

– Jeg har notert meg at FrP-representant Fredriksen har uttalt til NRK at han håper å få skyte med bly allerede under årets høstjakt. Jeg vil i så fall oppfordre Fredriksen til å ikke kjøpe inn blyammunisjon for mer enn et år av gangen. For denne saken er Stortinget ikke ferdig med, avslutter Hansson.

Les mer: Gi oss en giftfri hverdag (29.1.15)

Vil du støtte Miljøpartiet De Grønne? Bli medlem i dag!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny