Nedleggingspolitikken fortsetter

03. desember 2011

Foto: suzettesuzette, Creative Commons-lisens

Landbruksmeldingen som i går ble lagt frem for Stortinget minner om REMA 1000-slagordet «vi gjør det vi må for å holde prisene nede».
– Denne landbruksmeldingen minner om REMA 1000-slagordet «vi gjør det vi må for å holde prisene nede». Regjeringen fortsetter å peise på med en politikk som har lagt ned halvparten av landets gårdsbruk de siste 20 årene, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet de Grønne.

Landbruksmeldingen ble i går lagt frem for Stortinget. Meldingen utpeker kursen for norsk landbruk i årene fremover, og er med det en av Regjeringens viktigste avgjørelser på lang tid. Et av virkemidlene er å stimulere til økte investeringer innenfor jordbruksavtalens ramme, for at større gårdsbruk skal gjøre landbruket mer lønnsomt.

– At større gårdsbruk er det samme som større fortjeneste for bonden er dessverre en feilslutning av dimensjoner. Det bidrar kun til å fortsette en utvikling der gjeldsbelastningen i landbruket er fire ganger høyere enn inntektsnivået, fortsetter Marcussen.

Statistikken viser at nedgangen i antall gårdsbruk er spesielt stor i utkantområder i Nord-Norge og på Vestlandet. Samtidig synker det norske jordbruksarealet dramatisk. Miljøpartiet de Grønne mener det nå er tid for å modernisere landbruket i en grønn retning.

– Løsningen er et desentralisert og småskala landbruk. Kraftforprisen må økes, slik at det igjen blir lønnsomt å utnytte norske grasarealer fremfor import av kraftfor. Slik kan vi både øke selvforsyningsgraden og skape et stabilt inntektsgrunnlag for den norske bonden, avslutter Marcussen.