Foreslår nasjonal lov for nærnatur

20. august 2016

Programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne foreslår at partiet går inn for en nasjonal nærnaturlov etter modell av Markaloven for å gjøre naturen tilgjengelig der folk bor.

– Dette er en grønn genistrek, både for naturen, friluftslivet og klimaet, sier Ingrid Liland, leder for programkomiteen.

I 2009 vedtok Stortinget av Markaloven, som beskytter skogene rundt hovedstaden til gode for naturopplevelser og friluftsliv. Nå ønsker Miljøpartiet De Grønnes programkomité at partiet skal gå inn for en tilsvarende lov til bevaring av alle marker, parker og friluftsområder i landet.

– Markaloven er en grønn genistrek som både har gitt Oslo mindre forurensing og bedre tilgang til naturen. Ved å avgrense byområdene unngår vi å skape store avstander mellom folk og større transportbehov, og vi gir folk tilgang til natur kort vei fra stua, sier Liland.

En nasjonal bymarklov har vært etterspurt av naturvernere og friluftsentusiaster. Naturvernforbundet foreslo en lignende lov i fjor. En av fordelen med en lov, er at kommunene lettere kan sette grenser for utbyggere lokalt.

– I fjor samlet Naturvernforbundet tall som viste at 86 % av søknadene om å bygge ut områder med byggeforbud ble innvilget i kommunene i 2014. Dette er allmenningens tragedie: alle er enige i de nasjonale målene, men alle vil gjøre unntak for akkurat sine prosjekter. Strandsonene, parker, mark og matjord blir asfaltert og bygd igjen. Kommunene mangler ofte ressurser til å holde igjen overfor ivrige utbyggere, sier Liland.

Programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne tror at en nasjonal lovgivning kan gi kommunene ryggdekning til å gjennomføre en arealpolitikk som er bedre for matjorda, naturen, klimaet og folk.

– Ei definert nærnaturgrense gjør planlegginga av byer og tettsteder bedre. I stedet for å bo langt fra hverandre og kjøre lange turer til kjøpesentere og skoler, kan vi ha levende sentrum, med tilgang til urørt natur og kort vei til skole, barnehage, jobb og butikker. Et mer miljøvennlig og menneskevennlig samfunn starter med en smartere arealpolitikk, avslutter Liland.