Miljöpartiet de Gröna tilbyr Sverige klimaterapi

29. mai 2012

På helgens kongress i Umeå lanserte Miljöpartiet de Gröna (MP) kampanjen “Sverige behöver klimatterapi”. Bakgrunnen for kampanjen er at en undersøkelse viser at 81% av Sveriges befolkning er urolige for klimaendringer, og at Sverige i 2010, i likhet med Norge, økte sine klimagassutslipp.

“Vart är vi på väg?” spurte talsperson Gustav Fridolin i sin tale til kongressen, og svarte selv med sin visjon for fremtiden; til et samfunn uten fossile energikilder og makthavere, med grønne arbeidsplasser og industrier.

“Det er ikke deg det er feil på, det er politikken,” sa partisekretær Anders Wallner (bildet) i sin tale til kongressen. Klimakampanjen er en del av et overordnet mål om at miljöpartistene samlet sett skal føre 250 000 samtaler innen valget i 2014. Dette som et trinn i en åpen programprosses, ettersom Miljöpartiet skal revidere sitt partiprogram neste år.  I denne forbindelse fikk man sjansen til å speeddate begge talspersonene og andre sentrale miljöparti-politikkere på torvet i Umeå.

Miljöpartiet la i forbindelse med kongressen frem sittt 7-stegsprogram for klimaet:

  • Omstilling til 100% fornybart
  • Bygg ut landets togtrafikk
  • Modernisere byene med bedre sykkel-og kollektivtrafikk
  • Bygge skoler, boliger og forsteder klimasmartere
  • La mer avfall bli biogass for kjøretøy
  • Lag mer miljøriktig og god mat på skoler, sykehus og eldreboliger
  • Sørge for at klimasmarte valg blir de billigste og enkleste alternativene for alle.

Du kan lese mer om kampanjen her: www.mp.se/klimat

Viktige beslutninger som ble fattet på kongressen inkluderer en klimaresolusjon, og en resolusjon som sikrer at friskoler ikke skal ha gevinst som mål, og at eventuell gevinst som hovedregel skal reinvesteres i skolen.

Pekka Haavisto, presidentkandidat for de finske grønne, som fikk over 37,4% i valget i vår var også tilstede for å tale til sine svenske kolleger. Haavisto tok for seg omstendighetene rundt presidentvalgkampen, trakk linjene tilbake til FNs første miljøkonferanse i Stockholm i 1972, og uttrykte ønske om at en internasjonal miljøforvaltning skal komme på plass raskt.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny