VIL JOBBE MÅLRETTET FOR MER LIKESTILLING I PARTIET

25. juni 2014

Gleder seg: Styremedlem Shabana Rehman Gaarder og leder i Grønt Kvinnenettverk, IdaBeth Hald, er sterkt motiverte til å jobbe målrettet med resten av styret i Grønt Kvinnenettverk for å bedre likestillingen i partiet.

Ferske tall viser at det står dårlig til med likestillingen i De Grønne. Styret i Grønt Kvinnenettverk vil arbeide målrettet for å bedre dette, blant annet med kursing den tredje helgen i oktober. 

– Partiet har ambisjoner om kjønnsbalanse, men disse ambisjonene er ikke en realitet i dag, sier IdaBeth Hald, leder i Grønt Kvinnenettverk.

Kursing for mer likestilling

– 18.-19. oktober arrangerer vi kurs i medietrening og selvtillit. Vi vil oppmuntre særlig flere kvinner til å ta ordet, sier Hald.

Tall fra De Grønnes landsmøte 2014 viser at menn totalt ett snakket 105 ganger og kvinner 45 ganger på landsmøtet. På landsmøtet var det 22 % flere menn enn kvinner tilstede. Korrigert representasjon snakket menn 94 % mer enn kvinner, viser en rapport om kjønnsbalanse på MDGLM.

– Dette vil Grønt Kvinnenettverk ta tak i og forbedre. Vi vil invitere til flere skoleringskurs fremover for å sikre at Miljøpartiet De Grønne formes og frontes også av kvinner og kvinners perspektiver, sier Hald.

Må ha mer enn bare fine ord

Shabana Rehman Gaarder er styremedlem i GK. Hun taler sterkt for mer reell likestilling i partiet:

Vi ønsker en åpen dialog både med lokallagene og på nasjonalt nivå for å fjerne avstanden mellom ambisjoner og praksis, sier Rehman Gaarder.

Styret i GK består av både kvinner og menn som du kan kontakte hvis du eller ditt lokallag har spørsmål eller henvendelser om likestilling og grønn feminisme. Se presentasjon av styret lenger ned.

Likestilling skal være en realitet, ikke bare fine ord i partiprogrammet. Det krever et aktivt, observerende og handlingsorientert styre. Vi er sterkt motivert til å jobbe med dette, sier Rehman Gaarder.

Flere kvinner til grønn politikk

Grønt Kvinnenettverk ser fram til utfordrende og spennende debatter om grønn feminisme, økofeminisme og likestilling. GK vil jobbe for et mer medmenneskelig fokus, både internt og eksternt, og et varmere samfunn.

– Vårt mål er likeverd mellom kjønnene på alle samfunnsområder, og at partiet skal engasjere miljøbevisste kvinner i alle samfunnslag til grønt politisk arbeid. Vi vil jobbe målrettet for å nå dette målet til kommunevalget i 2015, og alle i partiet må gjøre sitt for å få til dette. Det skal vi hjelpe dem med, sier Hald.

Start lokalt, treff nasjonalt

Grønt Kvinnenettverk oppfordrer alle lokallag og fylkeslag til å velge en person fra sitt styre som kontaktperson til GK. Kontaktpersonen skal ivareta kommunikasjon fra sitt lag til Kvinnenettverket, og fra Kvinnenettverket til sitt lag.

– Ved å være bevisst på likestilling i lokallagene, håper vi på reell likestilling oppover i systemet, sier Hald.

Grønt Kvinnenettverk vil arbeide for:

  • et samfunn hvor kjønnene er likestilte og likeverdige

  • kvinners rettigheter, egenverd og rett til selvrealisering og respekt globalt og lokalt

  • kvinners rett og frihet til å være seg selv

  • kvinners frihet fra å fremstilles som sexobjekt

  • et samfunn uten vold mot kvinner

Møt styret i Grønt Kvinnenettverk!

Foto av IdaBeth HaldLeder: IdaBeth Hald, 55 år, Oslo

Grafisk designer og billedkunstner, selvstendig næringsdrivende. Har tre voksne sønner.  Medlem i De Grønne siden 2009, lokallagsleder i Vestre Aker bydel i Oslo fra 2009 til oktober 2013. Er spesielt opptatt av familie- likeverds og likestillingspolitikk, et varmere samfunn (ikke et varmere klima), solidaritet og medfølelse med alt som lever – og en mer human narkotikapolitikk. I tillegg ønsker hun å fokusere på redusert forbruk.

 

Nestleder: John John Bruseth, 55 år, Ålesund/OsloFoto av John John Bruseth

Fylkesleder i Møre og Romsdal og leder i Ålesund. Han er også nestleder i Grønt Kvinnettverk. John John har lang fartstid som regissør og produsent innen film- og tv-bransjen. Han vil gjerne bruke sin kompetanse til å løfte frem både grønne kvinner og De Grønne som parti!

Foto av Frøydis Gammelsæter2. nestleder: Frøydis Gammelsæter, 35 år, Oslo

Stipendiat i filosofi ved UiO. Hennes hjertesak er at mediene må ta ansvar for at jenters verdighet og verdi ikke knyttes til deres utseende: – Det sexdreide kroppspresset mediene skaper forringer selvrespekt, likeverd og stjeler fokus og energi bort fra det som egentlig er viktig.

Foto av Shabana RehmanStyremedlem og delansvarlig for arrangementer: Shabana Rehman Gaarder, 38 år, Oslo

Samfunnsdebattant, aktivist, komiker og dyreelsker. Har fra scenen og avisspaltene kjempet for individets rettigheter i et flerkulturelt samfunn i mange år. Vinner av Fritt Ords Pris. Meldte seg inn i Miljøpartiet etter at hun ble mor til to polarhunder –  et kvantesprang i hennes norsk-pakistanske familie.  – Jeg er erke-individualist, men naturen er mitt felleskap.

Foto av Andrea BruerKommunikasjonsansvarlig: Andrea Miranda Sand Bruer, 26 år, Oslo

Har bachelorgrad i medier og kommunikasjon, og jobber frivillig med kommunikasjon på partikontoret. Brenner for å bevisstgjøre om – og dermed endre – kjønnenes karikerte representasjon i medier, å forbedre kvinners muligheter i næringslivet, samt at samfunnet tar høyde for de særlige utfordringene kvinner møter på grunn av klimaendringer.

 

 

Foto av Nikki ScheiGeneralsekretær: Nikki Schei, 52 år, Bærum

Tidligere fylkesleder i Akershus, sentralstyremedlem og skoleringsansvarlig i partiet. Jobbet i næringslivet både i Norge og i utlandet og er derfor opptatt av likestilling i arbeidssammenheng. Han brenner for likestilling i praksis og hvordan grønn politikk kan hjelpe de som har det vanskeligst i vårt samfunn.

 

 

Foto av Ronja GustafssonSkolerings- og arrangementsansvarlig:  Ronja Gustafsson, 27 år, Nøtterøy

Företagsekonom. Brinner för demokrati och ser därmed jämställdhet som en av vår tids största utmaningar. Vill se att fler kvinnor ta plats i näringslivet och vardagslivet.

 

 

Sirin Hellvin StavØkonomiansvarlig: Sirin Hellvin Stav, 26 år, Oslo

Styremedlem i Sagene lokallag. Studerer master i By- og regionalplanlegging og jobber med samme sak i Oslo kommune. Er særlig opptatt av styringssystemer og maktstrukturer (både definerte, synlige og usynlige). – Jeg vil jobbe for åpne og inkluderende beslutningsprosesser, både på tvers av kjønn, alder og etnisitet.

 

 

 Foto av Hilde LengaliVara: Hilde Lengali, 45 år, Røyken

Mor til sju, daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund, sentralstyremedlem i MDG, brennende opptatt av å jobbe for en grønnere og mer medmenneskelig verden.

 

 

Send oss en melding via vår Facebook-side eller send en e-post til gk@mdg.no hvis du lurer på noe eller har noen innspill!