Mer grønt i påskeegget

04. april 2012

Fredagen før palmesøndag slapp regjeringen nyheten om at de ønsker å åpne 86 nye blokker for olje- og gassboring. 72 av dem i Barentshavet og 14 i Norskehavet. For oljebransjen var dette sikkert etterlengtet snadder fra påskeharen Ola Borten Moe. For alle som er opptatt av verdens klima og å bevare sårbare havområder, derimot, var det tragisk nytt.

Det kan virke som valg av tidspunktet ikke var tilfeldig. Regjeringen håpet nok at de ansatte i miljøorganisasjonene hadde reist på påskefjellet og at saken derfor ville bli forbigått i stillhet, i høyden få et par notiser. Bellona var likevel raskt på pletten, og påpekte at Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har advart mot å lyse ut flere av blokkene som nå åpnes på grunn av miljøhensyn. For eksempel åpner Olje- og energidepartementet (OED) for boring i områder sør for Møreblokkene, som er viktige gyteområder for sild. OED legger også opp til petroleumsaktivitet helt inntil kysten av Finnmark. I tilfelle en ulykke vil oljesølet nå kysten svært raskt før en rekker å sette inn kriseberedskap. De vanskelige værforholdene i Barentshavet gjør også oljevernberedskap mye mer krevende.

Bekymringsmeldingene fra norsk miljøbevegelse ser imidlertid ut til å prelle av som vann på gåsa på olje- og energiministeren, som setter økonomisk vekst og utvidelse av oljevirksomheten foran ansvarlig ressursforvaltining. Også fra opposisjonen er det merkelig stille. Heller ikke da petroleumsmeldingen ble behandlet før jul var det kritiske røster fra opposisjonspartiene, som godtok å åpne opp nye områder i Barentshavet. Det viser behovet for å få valgt inn et grønt parti på Stortinget som kan være en reell opposisjon til regjeringens oljepolitikk. Vi foretrekker fornybare fremfor fossile påskeegg til neste år.

 

Hanna E. Marcussen,

Nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny