Mattilsynet svikter dyrevernet

17. juni 2012

 

Mattilsynet har unnlatt å rapportere til myndighetene om kritikkverdige forhold ved norske pelsdyrfarmer. Det viser en fersk gjennomgang av etatens inspeksjoner de siste tre årene. Blant annet har Mattilsynet holdt tilbake informasjon om økningen i antall hastevedtak siden 2009. Hastevedtak fattes kun ved grove regelbrudd, som ved alvorlig skadde eller syke dyr.

 

Vil avvikle næringen

Miljøpartiet De Grønne er blant partiene som vil forby pelsdyroppdrett av hensyn til dyrevelferden. De har lest den nye gjennomgangen og er sjokkert over funnene.

– Stikk i strid med det Mattilsynet og næringen gir inntrykk av, ble altså tilstanden for pelsdyr i norske farmer forverret i 2011. Da er det bare trist når næringen samme året skilter med økt omsetning, påpeker talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Hanna E. Marcussen.

Det er Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet som har gjennomgått Mattilsynets tilsynsrapporter, og sammenlignet disse med etatens offisielle årsrapporter. De har også fått tilgang til e-post mellom Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet. Undersøkelsen avslører blant annet avvik i 42 % av Mattilsynets inspeksjoner i norske pelsdyrfarmer i fjor. Det samme året ble det gjort hastevedtak ved hvert tiende tilsyn i fjor, noe som er et høyt tall, også sammenlignet med andre husdyrnæringer.

Miljøpartiet De Grønne mener dette er nok en beskjed om at pelsdyroppdrett ikke kan forenes med god dyrevelferd.

– I landbruksmeldingen lovte regjeringen en avklaring av pelsdyrnæringens framtid. Problemene i næringen har vært debattert i over ti år nå. Vi forventer en avviklingsplan fra regjeringspartiene innen utgangen av året, sier Marcussen.

 

Vil ha uavhengig dyretilsyn

I Norge er det Mattilsynet, underlagt Landbruks- og matdepartementet, som har det offentlige ansvaret for dyrevernet. Miljøpartiet De Grønne vil ha et uavhengig dyretilsyn, eller et dyreverndirektorat, og mener denne undersøkelsen bør få konsekvenser for dagens ordning.

– Det er svært alvorlig når Mattilsynet inntar en politisk rolle ved å kamuflere sannheter som er sjenerende for en enkeltnæring. Blant annet har de unnlatt å informere om over halvparten av hastevedtakene som er gjort på farmene, sier Marcussen.

– Vi mener ansvaret for dyrevernet må overføres et eget tilsyn med spesialisert personell. Tilsynet må kunne arbeide uavhengig av næringsinteressene i Landbruks- og matdepartementet, avslutter hun.

Også Riksrevisjonen offentliggjorde tidligere i år en kritisk undersøkelse av Mattilsynet. Denne viste blant annet svært sprikende praksis i tilsynet, og risiko for at nødvendige tiltak av hensyn til helse eller dyrevelferd ikke blir iverksatt.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny