Mat, makt og avmakt

02. desember 2011

 

Foto: wikioticslan, Creative Commons-lisens

Her er Miljøpartiet De Grønnes høringssvar til NOU 2011: 4 “Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat”.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) viser til høringsbrev datert 07.07.2011 fra Landbruks- og matdepartementet, og ønsker å komme med følgende høringssvar.

MDG er jevnt over positive til utvalgets analyse, men ser også ytterligere hensyn som bør tas. Utvalget har vektlagt behovet for bedre informasjon til forbruker, noe også MDG ser som viktig for å fremme sunn og miljøvennlig mat. Blant annet diskuteres behovet for en offentlig finansiert dagligvareportal – her er en god anledning til å opprette et næringsuavhengig alternativ til de eksisterende “opplysningskontorene” for kjøtt og andre animalske produkter, slik MDG tidligere har foreslått. En slik dagligvareportal vil forenkle informasjonstilgangen for forbrukerne, og å samle disse opplysningene på ett sted synes hensiktsmessig.

MDG er også positive til utvalgets problematisering av sterk leverandørkonsentrasjon, og støtter utvalgets forslag til tiltak for at også mindre aktører skal få slippe til. Et godt utvalg med konkurransedyktige priser er nødvendig for at forbrukere skal stå fritt til å velge produkter med mindre miljøbelastning, som økologisk mat eller kjøtterstatninger. Overgang til et kosthold med mindre kjøtt vil kunne ha både helse- og miljøeffekter, men tilgjengeligheten på produkter som forenkler en slik overgang er dessverre lav.