Markering av dagen mot homofobi, transfobi og bifobi

17. mai 2015

Samme dagen Norge feires som selvstendig og demokratisk nasjon, markeres også Den Internasjonale Dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. De Grønne støtter arbeidet for full likestilling og null diskriminering.

Selv om Norge og mange andre land har ratifisert viktig lovverk mot diskriminering av seksuelle grupper utenfor den ciskjønnete og heterofile hoveddelen av befolkningen, kommer fortsatt homofobi, transfobi og bifobi til uttrykk i vårt samfunn på ulike måter.

Hatvold, mobbing på skolestedet, diskriminering i arbeidslivet, blind vold på gata, eller rett og slett støtende vitser og bemerkninger, er noe mange norske homofile, bifile og transpersoner opplever hver dag.

Kampen for full likestilling

I dag markeres over hele verden Den Internasjonale Dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Det er viktig å huske, samtidig som vi feirer Norges selvstendighet. Ofte nevnes likeverd, fellesskap og inkludering som viktige verdier i oppbyggingen av vår nasjon. Men dette har ikke vært en selvfølge for alle hele tiden. Hlbtqi-befolkningen har kjempet i årevis for å finne aksept og respekt.

De siste årene har situasjonen blitt bedre. Avkriminaliseringen på 70-tallet, med den påfølgende kulturelle sexrevolusjonen på 80-tallet, gjennom borgerrettighetsbevegelsens seire på 90- og 00-tallet, har ført Norge i retning av å være en liberal nasjon hvor diskriminering og hat bekjempes. Likevel har også norsk lovverk fortsatt noe igjen for å gjenspeile målet om full likestilling.

Bekjemp homofobi og transfobi!

Men situasjonen er annerledes andre steder i verden. I mange land blir handlinger som går på tvers av den normative seksualmoralen slått ned på, og kampen for like rettigheter motarbeidet. Enkelte land tar i bruk henrettelser; andre straffer med fengsel, tortur og bøter. Vi må derfor fortsatt kjempe for at flere og flere land tar avstand fra homo-, trans- og bifobi, og avskaffer lover som straffer deler av befolkningen på grunn av sin seksuelle adferd.

Selv i liberale og progressive Norge, er det fortsatt ikke full likestilling mellom ulike legninger og kjønnsuttrykk. De Grønne mener at uansett legning eller kjønnsidentitet har vi alle krav på den samme beskyttelsen, anerkjennelsen og rettighetene som andre. Vi håper at det settes mer lys på situasjonen for mange mennesker i dag som er ofre for homo-, trans- og bifobi, og at det jobbes for å en juridisk likestilling på nasjonalt og internasjonalt nivå.

De Grønne vil blant annet:

  • jobbe for likestilling mellom kjønn og kjønnsuttrykk.
  • støtte kampen mot hatvold og diskriminering på grunnlag av kjønn, kjønnsuttrykk eller legning, både i Norge og internasjonalt.
  • gi transpersoner og andre kjønnsminoriteter diskrimineringsvern i lovverket.
  • gi personer som ikke ønsker å gå gjennom kjønnskorrigerende behandling rett til å bli tilkjent juridisk kjønn og personnummer i samsvar med sin kjønnsidentitet
  • utbedre søknadsprosessene for endring av juridisk kjønn og personnummer. Det må opprettes en uavhengig klageinstans for de som får avslag på søknad om behandling.