Gran

– Mangler respekt for naturmangfoldloven

22. januar 2015

Sørdalen naturreservat i Bremanger ble i 1999 vernet for sin spesielle og sårbare urskog. Nå vil regjeringen likevel bygge en kraftkabel gjennom naturreservatet. – Regjeringen hopper bukk over vernet av natur, og viser fullstendig mangel på respekt for naturmangfoldloven, mener vår nasjonale talsperson Rasmus Hansson.

Naturreservat er den strengeste formen for vern i Norge, og det er derfor ikke lov å bygge nye kraftlinjer gjennom naturreservater. Men i stedet for å legge kraftlinja gjennom Bremanger utenom Sørdalen naturreservat, i tråd med faglige råd, har miljø- og klimaminister Tine Sundtoft i stedet tatt initiativ til å endre på bestemmelsene for hvilke aktiviteter som er tillatt i naturreservatet.

I følge Bergens Tidende hadde Ola Borten Moe, som hadde ansvaret den gangen, en partikollega med betydelige eierinteresser i området som ble unngått ved å trekke kraftlinjen gjennom naturreservatet. I juni 2014 slo Gulating lagmannsrett enstemmig fast at det var ulovlig å legge kraftlinjen gjennom Sørdalen naturreservat. Nå omgår den nye regjeringen denne dommen ved å endre reglene for naturreservater.

Sanking, jakt – og bygging av kraftlinjer

I praksis betyr dette at listen over tillate aktiviteter må utvides fra blant annet «sanking av bær og matsopp», «jakt», og «fiske», til å også inkludere «oppføring av ny 420 kV kraftlinje». Se forslaget fra Miljødirektoratet her (side 4).

Tillate aktiviteter i naturreservat

– Dette er dessverre ikke noe overraskende svar fra denne regjeringen, sier Stein Malkenes, De Grønnes førstekandidat til fylkestingvalget i Sogn og Fjordane.

– En miljøminister som flytter iskanten i Arktis om morgenen slik at oljeministeren kan presentere full oljeutbygging i Barentshavet ved lunsjtider samme dag, viser hvilken regjering Norge har for tida og hvilke kortsiktige økonomiske interesser de representerer, sier Malkenes.

Ullent svar fra Sundtoft

Det var den rødgrønne regjeringen som i 2011 vedtok å legge den nye kraftlinjen mellom Ørskog og Fardal rett gjennom Sørdalen naturreservat. I følge Bergens Tidende anbefalte fagmyndighetene både i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet en annen trasé som gikk utenom naturreservatet, men daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell trosset disse anbefalingene.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra De Grønne sendte i forrige uke et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Tine Sundtoft om hvorfor også Høyre/Frp-regjeringen vil bygge kraftlinja gjennom naturreservatet. I dag kom svaret, hvor Sundtoft hevder det viktigste er å få bygget ferdig kraftlinjen så snart som mulig.

Naturvern svekket

– Men Sundtoft svarer ikke på hvorfor man ikke kan bygge kraftlinja utenom naturreservatet, slik fagmiljøene har anbefalt. Samtidig er miljøministeren utydelig på om vi nå ser en ny praksis hvor vernebestemmelser settes til side for bygging av kraftlinjer og veier. Når vi vet at denne regjeringen systematisk har svekket norsk naturvern ved alle korsveier, er det svært urovekkende.

Les mer hos NRK Sogn og Fjordane her

Hør innslaget på NRK God Morgon Sogn og Fjordane her

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny