– Lokallag i alle kommuner i Akershus er en viktig milepæl

15. juli 2014

Nylig ble Aurskog-Høland MDG nummer 22 av 22 i rekken nye lokallag i Akershus, og De Grønne har dermed lokallag i alle kommuner i fylket!

Til sammenligning hadde Miljøpartiet De Grønne kun to lokallag i Akerhsus i 2009.

– At Akershus MDG nå har lokallag i alle kommunene sine, er utrolig imponerende og inspirerende! Dette har ikke kommet av seg selv. Arbeidsomme ildsjeler både i fylkeslaget og lokallagene har gjort en stor innsats over lang tid, sier Hilde Opoku, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

Mange vil gjøre en innsats

– Dette er et viktig steg mot å stille lister i alle kommunene og deretter drive en valgkamp som bør kunne gi oss flere tiltalls folkevalgte i Akershus-kommunene, sier Opoku.

– Dette viser at mange har lyst til å gjøre en innsats i Miljøpartiet De Grønne, og at det er mulig å bygge en stor organisasjon raskt. Vi forventer ikke at alle fylker skal kopiere Akershus. I fylker med mange små kommuner er nok utfordringen større, men det er ingen tvil om at dette viser at vi har et stort potensial når vi får mobilisert medlemmer og sympatisører, sier Opoku.

Medlemsvekst medvirkende årsak

Lørdag 28. juni ble Aurskog-Høland MDG stiftet, og dermed fikk Akershus lokallag i alle kommuner.

Mette Sperre, Fylkesleder i Akershus MDG, er veldig fornøyd med denne økende interessen for grønn politikk:

– Vi har tradisjonelt hatt størst oppslutning i mer urbane strøk av Akershus som Nesodden, Asker og Bærum. Men nå opplever vi at  interessen for grønn politikk kommer for fullt i hele fylket, sier Sperre.

– Etter nyttår har partiet fått åtte nye lokallag – sju på Romerike og ett på Follo. Det er den sterke medlemsveksten de siste årene som har gjort dette mulig, sier Sperre.

Viktig milepæl

– Det blir spennende å starte lokalvalgkampen i 2015 med så mange nyetableringer, sier Sperre.

– Også andre fylkeslag jobber svært godt og med å etablere lokallag. Vi må ta oss litt tid til å feire når vi når slike viktige milepæler framover; denne gangen gratulerer vi Akershus! sier Opoku.