LO tråkker på formålsparagrafen

08. juni 2011

Foto: Harry Wad

LO leder Roar Flåthen har glemt at fagbevegelsen er bygget på solidaritet. Med dagens klimautspill sviker han både verdens fattige, fremtidige generasjoner og Norges fremtidige arbeidsplasser, mener Hanna E. Marcussen, talskvinne for Miljøpartiet De Grønne

– Det er skandaløst at Flåthen vil prioritere kortsiktige nasjonale næringsinteresser fremfor livsviktige klimakutt. Det virker ikke som om Flåthen har tatt inn over seg at mennesker i fattige land allerede i dag mister livsgrunnlaget sitt som følge av klimaendringer. Hvor er solidariteten, spør Marcussen.

På LOs hjemmeside skriver organisasjonen at ”Klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene kan stoppes. Alle må bidra, og fagbevegelsen har en viktig rolle i dette arbeidet.”

– Vi kommer ikke til å løse klimaproblemet ved å nekte utslippkutt i landene som slipper ut mest. Norge er et slikt land. For å sikre fremtidige norske arbeidsplasser må vi ligge i forkant av utviklingen, land som Tyskland og Kina er i ferd med å løpe fra oss, sier Marcussen.

I 2010 økte norske klimagassutslipp med 4,8%. Globalt økte utslippene med 1,6 milliarder tonn i følge Det internasjonale energibyrået IEA. Det er den største utslippsøkningen i løpet av et år noensinne.

– Vi jobber ikke for å løse klimaproblemet fordi det er lettvint, men fordi det er nødvendig. Som oljenasjon har Norge en sterk forpliktelse til å bidra, og vi har alle forutsetninger for å gjøre det her hjemme. Det holder ikke å skyve ansvaret over på andre, slik Flåthen gjør. Både i solidaritet med mennesker i fattige land og ikke minst med dagens unge og fremtidige generasjoner bør Flåthen tenke seg om på nytt, avslutter Marcussen.