LO-lederen ser seg blind på materielle verdier

LO-lederen ser seg blind på materielle verdier

30. mai 2013

LO-leder Gerd Kristiansen ser seg blind på materielle verdier når hun setter heltidsarbeid foran omsorgsarbeid, mener nasjonal talskvinne Hanna E. Marcussen.

LO-lederen retter i dag pekefingeren mot hjemmeværende foreldre som bruker morsrollen som en unnskyldning for å jobbe deltid. Kristiansen begrunner sitt syn med at «hele samfunnet er tilrettelagt for at hele den voksne befolkningen skal være i arbeid full tid»

– Det er utrolig arrogant av LO-lederen å moralisere over at folk velger å bruke tid på omsorg for egne barn. Hun burde merke seg at et flertall av nordmenn ønsker kortere arbeidstid, fremfor høyere lønn.

Marcussen ønsker å legge til rette for større frihet i valget mellom lønnsarbeid og annen virksomhet

– Forestillingen om et samfunn der hele folket jobber heltid stammer fra en tid der mer kjøpekraft og forbruksvekst var en forutsetning for å skape et bedre samfunn. I dag er det andre verdier enn de materielle som kan gi mennesker et bedre liv.

Talskvinnen understreker at hun støtter helhjertet opp om LOs kamp for likelønn og mot ufrivillig deltid.

– De Grønne står på arbeidstakernes side, enten det er snakk om å bekjempe ufrivillig deltid, eller det er snakk om bedre ordninger for de som faktisk ønsker å jobbe mindre. I tillegg foreslår vi en rekke tiltak som kan bidra til at både mødre og fedre bruker denne valgfriheten.

– En mer konstruktiv linje for LO-lederen hadde vært å oppfordre flere menn til å jobbe deltid og være hjemme med ungene, sier Marcussen.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny