– La tvilen komme gaupa til gode

– La tvilen komme gaupa til gode

10. februar 2014

– Nå må tvilen komme gaupa til gode, sier Rasmus Hansson. Han maner til stor varsomhet i årets gaupejakt.

Leder i rovviltnemnda, Arne Braut, sier i dag til NRK  at han er provosert over avgjørelsen til Klima- og Miljøverndepartementet.

Departementet gikk imot anbefalingene fra rovviltnemnda på en kvote på 17 gauper, og har redusert kvotejakta på gaupe i Midt-Norge til 11.

Vil ha bestanden opp

Rasmus Hansson, stortingsrepresentat for Miljøpartiet De Grønne, er på sin side enig med departementets avgjørelse:

– Norges gaupebestand er biologisk sett bitte liten, og nå er den enda mindre enn avtalt minimumsnivå, sier Hansson.

– Den lave bestandsstørrelsen er besluttet gjennom Rovdyrforliket av hensyn til landbruksinteresser, strengt tatt i strid med synet til et stort folkeflertall. Da er det desto viktigere at alle parter også bidrar til å få bestanden opp når den er blitt for lav, fortsetter han.

Sikre hunndyr og levedyktig bestand

Hansson oppfordrer Miljødirektoratet til særlig å sikre at ikke for mange hunndyr blir skutt. Bestanden hadde i 2013 bare 59 ynglinger, mens rovdyrforliket fastsetter 65.

Dagens bestand på omtrent 350 dyr er veldig liten sammenlignet med naturlig nivå i et land på 325 000 kvadratkilometer. De Grønne har programfestet å ha levedyktige bestander av rovdyrartene i Norge.

– Biologisk betyr dette bestander som vil overleve over mange tiår, medregnet normal frekvens av episoder med sult, sykdom og epidemier og så videre, sier Hansson.

Kritisk truet

– Jerv og gaupe har nogenlunde levedyktige bestander i Norge. Bjørn og ulv er står det verre til med. Ulv klassifiseres av Artsdatabanken som «kritisk truet», altså høyeste kategori i Norge. Begge bestandene er totalt avhengige av Sverige, fortsetter Hansson.

De Grønne vil sterkt øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt. Bestandene av rovdyr må samtidig forvaltes områdevis slik at de ikke truer reindriftsnæringen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny