Kritisk til de nye handelsavtalene TTIP og TISA

30. juli 2015

– Vi ønsker ikke handelsavtaler som gir multinasjonale selskaper anledning til å bremse politikk som er fornuftig og rettferdig, sier Hilde Opoku, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Regjeringen har sendt ut et forslag til modell for nye investeringsavtaler (BITs) på høring. Ifølge regjeringen er formålet å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i utviklingsland der situasjonen er ustabil. I utkastet legges det opp til at selskaper skal kunne saksøke vertsland i egne internasjonale tvistedomstoler, dersom de mener at et land har brutt avtalen:

– De Grønne er tilhengere av internasjonale avtaler også for handel og investeringer, men vi har dessverre mange eksempler på at multinasjonale selskaper bremser politikk som både er fornuftig og rettferdig. For oss er det helt avgjørende at slike avtaler ikke begrenser nasjonalstaters legitime rett til å innføre strengere regler for eksempel innenfor miljø, arbeidstakeres rettigheter og helse, sier Opoku.

I stedet for ensidig fokus på mer frihandel, mener Opoku det verden trenger er handelsavtaler som favoriserer produkter og tjenester som ivaretar miljø, klima, og arbeidsrettigheter:

– De pågående miljøvareforhandlingene er et godt og interessant eksempel, som spesifikt legger opp til å favorisere produkter bidrar til å løse klima- og miljøutfordringer, sier Opoku.

Går mot TISA-avtalen

Norge deltar for tiden også i forhandlinger med et 50-talls land om en ny internasjonal avtale om handel med tjenester, Trade In Services Agreement (TISA). I mai vedtok De Grønnes landsmøte i Stavanger en resolusjon om at Norge bør trekke seg fra forhandlingene slik de nå foreligger.

«Miljøpartiet De Grønne mener at Norge ikke bør støtte handelsavtaler som kan medføre irreversibel konkurranseutsetting av nasjonale markeder, eller strammer inn demokratiets handlingsrom for kommende generasjoner», heter det i resolusjonen.

Partiet er også bekymret for at avtalen vil begrense muligheten utviklingsland har til å gjennomføre tiltak som bidrar til å bygge opp konkurransedyktige nasjonale tjenestesektorer.

TTIP-forhandlinger mellom EU og USA

Parallelt med TISA forhandler EU og USA om en egen frihandelsavtale, kalt Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership. Norge er som kjent ikke medlem i EU og er derfor ikke en del av disse forhandlingene . En eventuell avtale vil imidlertid kunne påvirke Norge indirekte gjennom EØS-avtalen, og en sterkere konkurranse for norsk eksport fra amerikanske bedrifter.

De Grønne i Europaparlamentet er svært kritiske til TTIP-forhandlingene, på grunn av lite åpenhet i forhandlingene, og frykt for at avtalen vil kunne svekke reguleringer for miljø og arbeidsliv i Europa.

De Grønnes landsmøte vedtok i resolusjonen støtte til sine europeiske søsterpartier. – Norge bør ta et aktivt standpunkt overfor EU mot TTIP-avtalen, heter det i resolusjonen.

Krever mer åpenhet

Forhandlingene om TISA-avtalen har hittil funnet sted med lite offentlig innsyn. Det har bidratt til mye spekulasjon om hva avtalen egentlig vil handle om og hva som blir konsekvensene for Norge.

Før sommeren behandlet Stortinget et forslag fra Senterpartiet og SV om at regjeringen skulle offentliggjøre forhandlingsutkastene, for å bidra til en bredere offentlig debatt. De Grønne stemte for dette forslaget sammen med SV og Sp, mens regjeringspartiene, Ap, KrF og Venstre stemte mot.

– Det er udemokratisk at en avtale som potensielt kan få store konsekvenser for Norge, blir forhandlet frem med så lite innsyn og offentlig debatt. Det vi hittil vet om avtalen har kommet gjennom press fra sivilsamfunnet og publisering hos Wikileaks. Det holder ikke, sier Opoku.