Kritisk til norsk drone-bidrag

29. oktober 2012

En drone utstyrt med Hellfire-raketter. Kilde: Wikimedia Commons.

Harald A. Nissen, nasjonal talsmann for Miljøpartiet De Grønne,
reagerer kraftig på at norske selskaper er involvert i utvikling og
produksjon av komponenter og teknologi til førerløse fly – såkalte
droner. Han ber regjeringen om å stramme inn regelverket for
våpeneksport-kontroll.

I en ny rapport fra Norges Fredslag kommer det fram at Chemring Nobel
på Hurum produserer drivstoff til Hellfire-raketten, som er den
vanligste raketten som blir brukt i drone-krigføring.
Hellfire-raketten er blitt brukt av Israel til bombing av mål i Gaza i
2011 som tok sivile menneskeliv, og har også blitt brukt av USA i
Afghanistan og Pakistan.

Nissen reagerer på at forsvarsministeren bagatelliserer rollen norske
selskaper spiller i utvikling og produksjon av drone-teknologi og
komponenter.

– Det holder ikke at forsvarsministeren mener det er bruken som er
problematisk. Produksjonen av droner til militære formål senker
terskelen til å gå til krig, og øker avstanden mellom soldat og offer,
sier Nissen.

– Produksjonen av Hellfire foregår i USA av Lockheed Martin, og
Chemring Nobel leverer drivstoffet. Selv om raketten ikke settes
sammen i Norge, kan vi ikke fraskrive oss det etiske ansvaret,
understreker han.

Nissen ber nå regjeringen om å vurdere en innstramming av regelverket
for våpeneksportkontroll.

– Jeg håper forsvarsministeren tar dette på alvor, og følger opp sin
bekymring for utviklingen av robot-krigføring i praksis ved å endre
regelverket deretter, avslutter han.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny