Investering i neste generasjons Norge

Kom med forslag til grønt statsbudsjett

02. april 2014

Hva bør med i og hva bør kuttes i Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett for 2015? Send inn dine forslag!

I starten av mars arrangerte regjeringen sin første budsjettkonferanse for året i Hurdal. Til konferansen kom alle statsrådene med sine forslag til nye satsninger, endringer og kutt på statsbudsjettet for 2015.

Nå inviterer vi alle interesserte til å komme med forslag til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett for 2015.

 

Det første grønne budsjettet

I fjor høst, bare en måned etter at partiet kom inn på Stortinget, la Miljøpartiet De Grønne frem sitt første alternative statsbudsjett. Her viser vi hvordan statens penger ville blitt brukt dersom flertallet i Stortinget var helgrønt. Budsjettet blir lagt fram som et helhetlig «endringsforslag» til postene på regjeringens budsjettforslag, og tar derfor utgangspunkt i dette.

 

De Grønnes alternative budsjett for 2014 foreslår blant annet:

 • Å vri samfunnets store investeringer fra fossilt til bærekraftig næringsliv
 • Mindre oljepengebruk som styrker konkurranseevnen og nytt næringsliv
 • En norsk klimaprosent for globale klimatiltak
 • Grønnere skatter og avgifter som stimulerer til miljøvalg
 • Storsatsing på havvind
 • Sunn fornuft i matpolitikken

 

Hvorfor lage budsjett?

Det er tradisjon i Stortinget for at et partis alternative budsjett bare får stemmene til partiet selv. Vi har derfor i utgangspunktet ikke store forventninger om at vårt alternative budsjett kommer til å bli vedtatt.

Et alternativt statsbudsjett er derimot vår beste mulighet til å vise helheten og prioriteringene i politikken vår. I tillegg er det en viktig måte å konkretisere målsetningene våre og vurdere konsekvensene av forslagene.

 

Kom med forslag!

Vi tror at de beste løsningene kommer når mange kan bidra. Nå inviterer vi alle medlemmer og andre interesserte til å sende inn forslag til neste års alternative, grønne budsjett. Ta utgangspunkt i vårt budsjett for 2014, De Grønnes partiprogram, og det vedtatte statsbudsjettet for 2014.

 

Et forslag til statsbudsjettet bør helst inneholde:

 • Hva er situasjonen i dag: Hva ligger inne i det vedtatte statsbudsjettet for 2014, og hva sier De Grønnes budsjett for 2014?
 • Hva er ditt forslag til De Grønnes endring?
 • Budsjettkonsekvens, dvs. hvor mye det koster, eller hvor mye man kan spare
 • Vis gjerne til spesifikke kapitler eller poster i statsbudsjettet

Frist for å komme med forslag til neste års budsjett er 1. mai 2014. Budsjettet vil bli utarbeidet av stortingsgruppa og de viktigste prioriteringene vil bli drøftet i landsstyret.

 

Hvordan blir forslagene vurdert?

Alle innspill som blir sendt inn, blir lest og vurdert. Alle får en automatisk bekreftelse på at innspillet er mottatt. Budsjettarbeid skiller seg fra generell politikkutvikling og programprosesser ved at det krever en spesielt helhetlig tilnærming innenfor gitte rammer og realistiske tidshorisonter. Jo mer arbeid du har lagt i dokumentasjon og budsjettmessige vurderinger, desto enklere er det for stortingsgruppen å ta i bruk forslaget.

 

Forslagene vil bli vurdert opp mot:

 • De Grønnes partiprogram og strategiske prioriteringer
 • Gjennomførbarhet
 • Dokumentasjon og grundighet

 

HER KAN DU SENDE INN DINE FORSLAG. Fristen er 1. mai.

 

Fakta om statsbudsjettet

 • Statsbudsjettet er organisert i 22 såkalte «rammeområder», som for eksempel miljø (rammeområde 13), olje og energi (rammeområde 12), og skatter, avgifter og toll (rammeområde 21). Det kan skje mye i løpet av et år, og derfor er det også et rammeområde for såkalte «tilfeldige utgifter og inntekter» (rammeområde 19).
 • Innenfor hvert av rammeområdene er det en del for inntekter og en annen for utgifter. Både inntekter og utgifter er gruppert først i kapitler, og deretter poster. Et kapittel kan for eksempel være «Kap. 1320: Statens vegvesen» og en post «30: Riksveginvesteringer (store prosjekt).
 • Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i starten av oktober.
 • Stortinget vedtar først hvor mye penger som totalt skal brukes på de 22 rammeområdene (i slutten av november), og deretter detaljene for alle rammeområdene før jul.
 • Les mer om statsbudsjettet på Stortingets nettside [4]
 • Se film om budsjettarbeidet.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny