Klimaforliket løser ikke klimakrisen

07. juni 2012

Klimaforliket er et bittelite skritt når det vi trenger er sjumilsteg, mener Hanna E. Marcussen, talskvinne i Miljøpartiet De Grønne. Hun mener oljeindustrien slipper alt for billig unna.

Etter lange forhandlinger har Venstre, Høyre og KrF blitt enige med regjeringspartiene om et nytt klimaforlik med flere nye klimatiltak, blant annet i transportsektoren.

– Det er positivt at det bevilges mer penger til kollektivtransport og klimafondet. Men vi løser ikke klimakrisen ved å skjerme den største forurenseren fra tiltak, sier talskvinne Hanna E. Marcussen.

– Vi vil aldri få en god klimapolitikk i Norge hvis Stortinget fortsetter å behandle oljeindustrien med silkehansker. Skal vi løse klimakrisen må vi legge om til det fornybare samfunnet. sier talskvinne Hanna E. Marcussen

Partiet vil, blant annet, stanse åpning av nye olje og gassfelt, øke CO2-avgiften til 1000 kroner per tonn, bygge høyhastighetsbane mellom de store byene og et nasjonalt sykkelløft.

Kontakt:
Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne
Tlf: 90571847

 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny