Klimabelønning til folket

Klimabelønning til folket

25. juli 2016

Før sommeren foreslo Miljøpartiet De Grønne at klimaavgifter som tas inn fra for eksempel drivstoff og flyresier, skal betales tilbake over skatteseddelen til alle innbyggere, noe som vil gjøre at de som forurenser lite, i praksis får betaling fra de som forurenser mye.

Nå følger Siv Jensen og Trine Skei Grande opp De Grønnes forslag om klimabelønning, og drar på studietur til Canada, hvor det prøves ut en lignende løsning, for å lære mer om det.

– Jeg er veldig glad for at Jensen og Grande følger opp forslaget, men utifra det som har blitt sagt så langt, virker det som at Frp og Venstre tenker å bruke dette til å gi mer skatteletter. Det blir feil. Å gi skattelette på basis av statens inntekter fra miljøavgifter vil gi en jojo-skatt, hvor folk må betale mye skatt når miljøavgiftene er lave, og mindre skatt når miljøaviftene er høye, sier Hansson.

I De Grønnes modell premieres de som har miljøvennlig atferd, betalt av de som har miljøfiendtlig atferd, men det får ingen effekt på det vanlige skattenivået. De Grønne mener at om vi starter med denne modellen for klimatiltak, kan den i prinsippet flyttes rundt for å redusere mange forskjellige typer miljøfiendtlig atferd og forbruk.

– Poenget med miljøavgifter er å endre atferd slik at folk slutter å forbruke og gjøre de tingene vi legger miljøavgifter på. Når atferden er endret, vil også inntektsgrunnlaget forsvinne, og i Frp og Venstres modell vil vi få problemer med å fortsette å finansiere skatteletter som har blitt gitt, sier Hansson.

Forslaget fra De Grønne innbærer at man skal kunne se på skatteseddelen at man har fått tilbakebetalt for eksempel 3000 kroner som refusjon fra avgifter ilagt miljøskadelige produkter/utslipp. Logikken er at det da er lettere å bli bevisst på at det lønner seg å velge miljøvennlig.

– Klimabelønning er en helt ny måte å stimulere klima- og miljøvennlig atferd på. Nå håper vi at Frp og Venstre faktisk følger opp i statsbudsjettet til høsten, og ikke lar det bli med en flytur til Canada. Med den store jobben vi har foran oss, er det helt nødvendig å tenke nytt i skatte- og avgiftspolitikken, avslutter Hansson.

 

Les forslaget fra De Grønne her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny