Rasmus Hansson

– Klimaavtale om nesten ingenting

14. desember 2014

Utsendingene på FNs klimakonferanse i Peru er blitt enige om byggeklossene for en global klimaavtale som skal vedtas i Paris neste år. Etter to uker med forhandlinger har landene i Lima ikke blitt enige om annet enn at de kan fortsette å gjøre som de selv vil, mener Miljøpartiet De Grønne.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) framhever likevel to ting han mener er positivt med klimavedtaket: Det slår fast at nå er klimaets framtid opp til hvert enkelt land, og det at mange land er med på avtalen. Det peker mot en viss erkjennelse av at noe må gjøres.

Hansson mener det forplikter Norge i større grad enn tidligere.

– Norge kan ikke lenger vise til at vi skal bli del av en framtidig avtale. Det som spiller en rolle, er hva Norge selv gjør, sier Hansson.

Men når det gjelder målet om en global forpliktende klimaavtale, er enigheten i Lima «et avtalt havari», ifølge MDG-representanten. Hansson hevder at det eneste avtalen forplikter til, er at alle land skal offentliggjøre at de skal «gjøre litt mer enn før».

– Avtalen er det stikk motsatte av det som opprinnelig var målet med en internasjonal klimaavtale: en felles forpliktelse for alle land som til sammen sikrer at global oppvarming holder seg innenfor togradersmålet, sier Hansson.

Norge er verdensmester i avstand mellom fine ord og manglende handling i klimapolitikken, mener Hansson. Han kaller den nye enigheten mellom 195 land om en kommende klima-avtale for en nesten-fiasko.

Han begrunner det med at det nye grunnlaget for en klimaavtale bygger på at hvert enkelt land skal redegjøre for hvordan det skal bremse den globale oppvarmingen.

– Det eneste kravet de har er at de skal gjøre noe mer enn i dag. Det er nesten ikke til å tro, og en oppskrift på å ikke nå togradersmålet.

Han mener bildet Sundtoft ønsker å skape av Norges internasjonale miljø-omdømme, er falsk. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har sammen med Singapores miljøvernminister, Vivian Balakrishnan, ledet forhandlingene om klima i Lima.

– Så lenge regjeringen vil fortsette å være verdens største eksportør av klimagasser per innbygger, bokser vi i samme vektklasse som Saudi-Arabia og Qatar i klimapolitikken. Når ikke engang verdens rikeste land ønsker å starte en bærekraftige omstilling blir det i praksis umulig for verdens land å bli enige om en avtale, argumenterer Hansson, som er De Grønnes representant på Stortinget.

Hansson mener det søkkrike oljelandet Norge burde og kunne bidratt langt mer. Sundtoft har bare lovet 400 millioner kr til FNs grønne klimafond hvert av de neste fire årene. Det er småpenger sammenliknet med de 600 milliardene per år som de rike landene har lovet.

– Miljøpartiet De Grønne har foreslått i Stortinget å gi like mye til klima som vi gjør til bistand, 33 milliarder kroner eller omlag 1 prosent av nasjonalinntekten. En slik klimaprosent ville gjort en stor forskjell og bidratt til å hjelpe utviklingsland inn på en klimariktig vei.

Også miljøorganisasjonene slakter klimaavtalen

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny