Klima ikke viktigst

Klima ikke viktigst

26. mars 2014

– Ved å takke ja til å jobbe for NATO sender Jens Stoltenberg et kraftig signal om at klima ikke er den viktigste saken, mener stortingsrepresentant for De Grønne, Rasmus Hansson.

Hvis Jens Stoltenberg blir ny generalsekretær i NATO, må han si fra seg vervet som FNs klimautsending.

– Dette vil bety at nok en god sjanse til å bevise at klima er viktigst, går fra oss, sier Hansson.

Topppolitikerne har ansvaret

Med spissformuleringen «Jens Stoltenberg er mer opptatt av bomber enn miljø» på NRK håper Hansson å vise at valgene våre toppolitikere gjør, faktisk har en helt reell virkning på klimaet.

– Jeg har flere ganger kritisert Stoltenberg for å ikke sette klima først. Disse utspillene kan kanskje være provoserende, men hvem har ansvar for klimautviklingen, om ikke våre øverste politiske ledere? spør Hansson.

Norge henger etter

Mens Sverige har kuttet sine utslipp 19 prosent etter 1990, Tyskland 26 prosent og Danmark 24 prosent, har Norge økt utslippene med 7 prosent. I den rødgrønne perspektivmeldingen legges det opp til en ytterligere økning de nærmeste årene.

– Stoltenberg har ført en politikk der sosialøkonomi har vært viktigere enn klimatiltak. På dagens kurs har vi et etterslep på 8 millioner tonn CO2 i henhold til klimaforliket. Dette er Norges og den rød-grønne regjeringens klimagjeld, sier Hansson.

Ansvar for politiske valg

Hansson mener at det ville være enklere for Stoltenberg å rette opp klimagjelden som partileder og FNs klimautsending enn som NATO-genereral.

– Å plassere ansvaret for en feilslått klimapolitikk hos en av Norges mest sentrale politikere de siste tjue årene, handler ikke om å henge ut enkeltpersoner,  men om å rette oppmerksomheten mot betydningen av politiske valg. Skal norsk klimapolitikk komme videre, må politikere ta ansvar for klimakonsekvensene av politikken, sier Hansson.

Kvoter som ikke virker

Stoltenberg varslet på Arbeiderpartiets landsstyremøte i går å skjerpe de norske Kyoto-forpliktelsene med 10 prosent. Da vil 40 prosent av norske utslipp måtte kuttes innen 2020, målt fra 1990-nivå.

– Hvis Stoltenberg har tenkt å gjennomføre dette på hjemmebane betyr det kutt på omlag 23 millioner tonn CO2. Dette er helt avsindig mye. Hvor mye av dette har han tenkte til å ta med kvoter som ikke virker? Vi ser frem til å høre Arbeiderpartiet konkretisere disse løftene, sier Hansson.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny