Jobb mindre, lev mer

01. mai 2011


Arbeidernes dag bør handle om internasjonal solidaritet – ikke om mer lønnsvekst for velfødde norske lønnstakere

I dag stiller Grønn Ungdom i Oslos 1.mai tog under fanen ”jobb mindre, lev mer”. Vi ønsker å sette fokus på redusert arbeidstid som et viktig våpen i kampen mot klimaendringer og overforbruk.  Verdens ressursgrunnlag er begrenset. Derfor er redusert forbruk i vestlige land en forutsetning for å løfte hele verden ut av fattigdom.

Grønn Ungdom kjemper gjerne side om side med fagbevegelsen og venstresida for å jevne ut lønnsforskjeller, også i Norge. Bekjempelse av klasseskiller og reell likelønn blir enda viktigere i en fremtid der enn årlig lønnsøkning ikke lenger er noen selvfølge. Samtidig er det på tide å erkjenne at de fleste nordmenn ikke trenger mer lønn. Økt reallønnsvekst i Norge betyr i praksis at norske lønnstakere fortsetter å plyndre utviklingslandenes ressursgrunnlag i stadig høyere tempo. Venstresidas krav om fortsatt lønnsvekst for det brede lag av den norske befolkningen er, med ande ord, et usolidarisk og navlebeskuende standpunkt som vitner om manglende vilje til å gjøre noe med de grunnleggende miljø og fordelingsutfordringer verden står ovenfor.

I løpet av hundre år er produktiviteten i norsk økonomi tidoblet, allikevel har åttetimersdagen stått urørt siden 1919. En rekke forsøk på å samle oppslutning om sekstimersdagen har mislykkes, blant annet fordi kravet har vært ledsaget av et premiss om fortsatt lønnsvekst. Grønn Ungdom ønsker derfor en utflating av lønnsnivået i Norge, kombinert med en gradvis reduksjon i arbeidstiden.

Redusert arbeidstid handler imidlertid om mer enn miljø. Det er også et viktig grep for å sikre arbeid til alle. Hvis Norge skal senke sitt forbruk av naturressurser kan vi ikke unngå at arbeidsplasser går tapt.  Ved å jobbe mindre kan vi dele arbeidet mellom oss og unngå arbeidsledighet, både nasjonalt og globalt. Vi tror dessuten at en verden der lønnsarbeidet tar mindre plass vil være et bedre og varmere samfunn. Mer tid til å pleie familieliv, venner, helse, hobbyer og liknende vil gi flere samfunnsøkonomiske gevinster, men først og fremst øke livskvaliteten. Det er på høy tid at arbeidere i alle land forenes i kampen for en rettferdig økonomi.  Men da er det nødvendig å kvitte seg med den inngrodde forestillingen om at lønnsvekst alltid er riktig og rettferdig.

 

Knut F Qvigstad (Leder i Grønn Ungdom) Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti

 

Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i Klassekampen

 

Du finner flere bilder fra 1. mai i MDGs Flickr Pool