Israels krigføring mot Gaza må opphøre

13. juli 2014

Miljøpartiet De Grønne fordømmer Israels voldsbruk på Gazastripen, og oppfordrer partene i konflikten til å legge ned våpnene og ta imot tilbud om mekling fra verdenssamfunnet.

Et stort antall palestinere, også mange barn, er drept og skadet på Gazastripen som følge av den omfattende israelske militæroperasjon som startet mandag i forrige uke.

Fordømmer all voldsbruk

– Israel har det historiske hovedansvaret for konfliktnivået etter mange år med undertrykkelse og okkupasjon av palestinske områder. Nå har de satt i gang et fullstendig uproposjonalt motangrep som svar på rakettangrepene fra Hamas. Angrepene mot Gaza rammer først og fremst sivile, ofte barn. Denne krigføringen må stanses, sier talsperson for De Grønne, Hilde Opoku.

– Vi fordømmer selvfølgelig all voldsbruk som rammer sivile, uansett om denne voldsbruken utøves av Israel eller Hamas, men det er ingen tvil om at det er Israel som bærer hovedansvaret for den eskaleringen vi nå opplever, sier Opoku.

I en statusrapport fra FNs Sentrale humanitære samordningsenhet (OCHA) går det fram at minst 168 palestinere er drept siden tirsdag forrige uke. 36 av dem er barn, 80 prosent er sivile.

Rakkettangrep er uakseptabelt

Opoku understreker samtidig at rakettangrepene mot Israel og uttalelser fra Hamas som forsvarer angrep på sivile, er uakseptabelt og en alvorlig hindring for en fredelig løsning.

– Rakettangrepene fra Hamas påvirker dagliglivet til store deler av den israelske befolkningen og rammer vilkårlig. Selv om ingen hittil har mistet livet i denne omgang, har mange blitt skadet og millioner av israelere lever i frykt for rakettene. Vold som kan ramme sivile er forkastelig og kan ikke forsvares på noe grunnlag, sier Opoku.

USA og Norge må legge press

Hun mener at Israels okkupasjon av palestinske områder og bosettingspolitikken uansett er det største hinderet for fred.

– Det er USA som har den fremste muligheten og ansvaret for å legge press på Israel, slik at angrepene stanses. Vi håper Israel tar i mot det gjentatte tilbudet fra utenriksminister Kerry om mekling. Fra Norges side må utenriksminister Brende være tydeligere på hva Norge kan bidra med for i første omgang å få på plass en våpenhvileavtale. Vi bør blant annet vurdere å innføre kraftige sanksjoner med mål om å ramme Israels økonomi, sier Opoku.

Israel må trekke tilbake grensene

Fredsprosessen er i realiteten parkert så lenge Israel insisterer på å fortsette utbyggingen av bosettinger på Vestbredden, mener Opoku.

– Israel må trekke seg tilbake til 1967-grensene og jobbe mot en varig fredsavtale slik at okkupasjonen avsluttes og sikkerhetsmuren avvikles. Det er også et alvorlig hinder for en fredelig løsning at ytterliggående og religiøse fundamentalistiske grupper på begge sider blokkerer fredsprosessen, sier Opoku.

 Trenger varig fredsavtale

Opoku mener utviklingen den siste tiden bør få Israel til å forstå at det ikke finnes en militær løsning på konflikten.

– Nå som store deler av den Israelske befolkningen er i skuddlinjen for rakettangrep fra Gazastripen, er det på tide at Israelerne forstår at hærens militære overmakt og nye angrep på Gaza ikke kan løse situasjonen. Israel har grepet til denne typen krigføring flere ganger, med store sivile tap som resultat. På tretten år har i gjennomsnitt ett palestinsk barn blitt drept hver tredje dag. Dette er ikke en farbar vei til fred. Israel må innstille seg på at varig fred og sikkerhet kun kan oppnås gjennom en endelig fredsavtale med det palestinske folk, sier Opoku.

FN må gripe inn

Opoku mener FN må gripe inn slik at folk får forlate Gaza og at Norge må garantere for å ta i mot flyktninger fra Gaza.

– Krigen mellom Israel og Hamas på Gaza er en tragisk forverring av den allerede kaotiske situasjonen i Midtøsten, der store deler av Syria og Irak er destabilisert av opprørsgrupper. Konflikten øker faren for regional storkrig, noe som vil skape enorme flyktningestrømmer. Norge har et ansvar for å ta hånd om flyktninger fra hele regionen, ikke minst fra Gaza, sier Opoku.